Kraften

KRAFTEN

Förutom skogen är det vindkraftsparken på Kyrkberget som ger de största intäkterna. Jämtkraft AB, som äger de tio vindkraftverken, arrenderar marken av besparingsskogen. Arrendet beror dels på hur vindförhållandena är, dels på hur energipriserna på marknaden är. Verken producerar 73 GWh per år. vilket motsvarar el till ca 14 000 hushåll. År 2040 ska den svenska elproduktionen vara helt förnybar. Eftersom elanvändningen dessutom ser ut att öka krävs mer vindkraft. För att bidra till detta planeras det för ytterligare vindkraftverk på besparingsskogens mark.