Norra Venjans Besparingsskog

Kungörelser mm

Ingen jordägarstämma i mars heller till följd av pandemin.

Trafikverket har ändrat sitt beslut om nedsatt bärighet på en bro efter Norrgårdssälsvägen. Bron har nu en tillåten trafiklast på A/B =12/18 ton, vilket innebär att den kan upplåtas för BK1- trafik.

Delägare som markberett eller planterat under 2020 och vill söka bidrag ska skicka in en kopia av fakturan med uppgift om personnummer, bankkonto och fastighetsbeteckning. Fakturakopian ska ha inkommit senast 15 mars 2021.