Norge for Fred

Norge For Fred er den norske avdelingen av World Peace Council - Verdens fredsråd

Norge For Fred skal arbeide for nasjonal suverenitet folkegruppers selvbestemmelsesrett og sosial rettferdighet, mot imperialisme, fascisme og krig. Norge for Fred skal ha særlig fokus på arktis som fredssone.

NORGE FOR FRED har følgende hovedoppgaver:

- Arbeide for at Norge skal gå ut av NATO

- Støtte antiimperialistisk kamp

- Arbeide for en generell verdensomspennende nedrustning

- Arbeide for en stans i opprustning av atomvåpen og fjerning av disse

- Fremme dialog og fredelige løsninger ved konflikter mellom stater

- Arbeide for sosial og økonomisk rettferdighet i verden

- Arbeide mot tortur og krenkelse av menneskeverdet

- Forebygge fordommer og fremmedgjøring mellom folkegrupper

kontakt oss på epost: norgeforfred@gmail.com

World Peace Council er Norge for Freds moderorganisasjon. Det er en verdensdekkende fredsorganisasjon som arbeider for nasjonal suverenitet og sosial rettferdighet – mot NATO, imperialisme, fascisme og krig.

Les mer om dem her: http://wpc-in.org/