Bli medlem!

Her skriver du inn din informasjon, så betaler du medlemskap til:

kontonummer 1506.08.44361 eller vipps NORGE FOR FRED

Medlemssatser for 2019:

  • ordinært medlemskap - 250
  • rabattert medlemskap – 100

Ved å bli medlem får du både støttet fredsarbeid, mulighet til å stemme ved årsmøte for Norge for Fred og stille til verv i styret for Norge for Fred