ESCULTURA

CURS D'INTRODUCCIÓ A L'ESCULTURA DE PETIT FORMAT

AMB SOLDADURA D'ESTANY

Dissabte 15 de setembre de 2012 - El Taller. Espai d'expressio artística - Sitges