AQUAREL·LA D'OBSERVACIÓ

CURSOS D'AQUAREL·LA impartits per QUIM CONCA

ABRIL/JUNY 2017

L’observació directa és un bon exercici per a millorar la percepció visual i, en conseqüència, per adquirir seguretat en la representació d’elements animats com les plantes.

La representació d’una planta comença molt abans que el llapis o el pinzell toquin el paper, comença en el principi empíric de l’observació que duu al coneixement i a la comprensió prèvia de la morfologia: les formes, les proporcions, el moviment i la profunditat de camp.

En aquest taller treballarem fonamentalment la tècnica de l’aquarel·la de pinzellada petita i precisa per tal d’aconseguir la màxima precisió en la representació del model. Mitjançant diversos exercicis d’observació directa treballarem la percepció i comprensió prèvia i retentiva. Potenciarem la seguretat en la mirada amb la finalitat que l’il·lustrador faci la seva pròpia interpretació, reflectint en la imatge la pròpia personalitat, creativitat i sensibilitat.

ABRIL/JUNY 2016

ABRIL-MAIG DE 2015

OCTUBRE-NOVEMBRE DE 2014

Joaquim Conca forma part d’aquest grup de creadors visuals doblement vinculats a Eina, com a alumne i com a professor. Entre el 1991 i el 1994 va cursar-hi diferents tallers de dibuix, pintura i cal·ligrafia i seminaris d’art i humanitats. Després del 1999 al 2005, va formar part de l’equip docent i es va ocupar d’un taller de dibuix dedicat a la descripció botànica. Es pot dir que l´interès de Joaquim Conca per la il·lustració botànica neix i es desenvolupa a Eina.

L’especialització de Conca en aquest camp i els seus anys de docència, li van permetre transmetre i desplegar a l’Escola Eina i a l’Escola d’Art de Sant Cugat del Vallès un procediment d’aprenentatge del dibuix a partir de l’observació directe de les plantes.

www.joaquimconca.net