Mreža Šolski pes

Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano.

Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki s(m)o hkrati vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo oblikovala prvi slovenski Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces. Dokument je rezultat večletnega dela s terapevtskimi psi v vzgoji in izobraževanju. Delo je prva leta potekalo tudi v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo in je zasnovano v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja.

Mreža formalno deluje od januarja 2017.

Koordinatorji


Pojasnilo

V okviru mreže opredelimo pojem šolski pes. Poudarjamo, da lahko to postane le pes, ki je primernega značaja, zdrav, usposobljen in preverjen. Te pogoje izpolnjujejo terapevtski psi.

Delo terapevtskih psov v Sloveniji še ni zakonsko urejeno. Zato posamezniki prihajajo v različne ustanove tudi brez ustreznih znanj in dokazil. Za njihovo verodostojnost ne jamči nihče, prav tako ni zagotovil, da je pes zdrav in primeren za tovrstno delo. Čeprav verjamemo, da gre večinoma za dobronamerne in kompetentne posameznike, ki so pogosto odlični strokovnjaki z izjemnimi psi, takega ravnanja v skrbi za varnost ne podpiramo.! Opozorilo !

Mreža šolski pes ne prevzema odgovornosti za morebitne negativne posledice, ki bi jih imelo delo s psom v šoli. Opozarja na skrajno previdno ravnanje ob zavedanju, da je še tako krotek in šolan pes še vedno žival, ki lahko ravna nepredvidljivo. Poziva k ljubečemu, spoštljivemu in obzirnemu ravnanju s psom.


fotografije: nekaj fotografij je povzetih po Trampuš, M. (2014). Tačke v šoli, Ljubljana: založba ZRSŠ

avtorica nekaj fotografij je Tanja Ristić

nekaj fotografij je last arhiva Društva Tačke pomagačke in Ambasadorji nasmeha