Bộ môn Giải tích

  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  • Bộ môn Giải tích, Khoa Toán - Tin học

  • Phòng E201, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM


Bộ môn có truyền thống trong một số lĩnh vực chính trong Giải tích như Phương trình đạo hàm riêng. Một số nghiên cứu của cán bộ Bộ môn đã đạt trình độ khoa học cao, được công nhận quốc tế. Nhiều cán bộ và cựu sinh viên đã và đang được làm việc tại các cơ sở khoa học có uy tín, trong đó có những trung tâm lớn của thế giới. Bộ môn Giải tích là một trong hai bộ môn đảm nhận phần “Toán lý thuyết” hay “Toán thuần túy” ở Khoa Toán - Tin học, vì vậy Bộ môn không giới hạn hoạt động trong lĩnh vực Giải tích theo nghĩa hẹp. Bộ môn cũng không giới hạn trong toán lý thuyết, nhiều năm qua Bộ môn đã nghiên cứu và giảng dạy toán ứng dụng, liên quan tới các lĩnh vực như bài toán ngược, bài toán không chỉnh, phương trình toán lý, giải tích số và phương pháp số ...