Bộ môn Giải tích

  • Đại học Quốc Gia, Tp. Hồ Chí Minh,

  • Đại học Khoa Học Tự Nhiên,

  • Khoa Toán Tin học, Bộ môn Giải Tích,

Bộ môn có truyền thống trong một số lĩnh vực chính trong Giải tích, đặc biệt là ngành Phương trình đạo hàm riêng. Một số nghiên cứu của cán bộ Bộ môn đã đạt trình độ khoa học cao, được công nhận quốc tế. Nhiều cán bộ và cựu sinh viên đã và đang được làm việc tại các cơ sở khoa học có uy tín, trong đó có những trung tâm lớn của thế giới. Bộ môn Giải tích là một trong hai bộ môn đảm nhận phần “Toán lý thuyết”, hay “Toán thuần túy” ở Khoa Toán-Tin học. Vì vậy Bộ môn không giới hạn hoạt động trong lĩnh vực Giải tích hiểu theo nghĩa hẹp. Bộ môn Giải tích cũng không tự giới hạn trong toán lý thuyết. Nhiều năm qua nhiều nghiên cứu ở Bộ môn nằm trong toán ứng dụng, liên quan tới các lĩnh vực như: bài toán ngược, bài toán không chỉnh, phương trình toán lý, quá trình ngẫu nhiên, phương pháp số...


  • Phòng: E201A, Đại học Khoa Học Tự Nhiên

  • Địa chỉ: 227, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chính Minh.