Kik vagyunk?

A Magyar Közlekedési Klub (MKK) egy 1991-ben alakult civil szervezet, amely a fenntartható közlekedés kérdéseivel foglalkozik. Tagjai magánszemélyek, illetve hasonló profilú, jellemzően lokális egyesületek.

Tevékenységünk fő alapvetéseit az alábbiak foglalják össze:

KÖRNYEZETBARÁT MOBILITÁS

A szabad mozgás, a mobilitás fejlődése a modern európai civilizáció vívmánya, és fontos része. Az igényeket azonban csak úgy szabad/lehet kielégíteni, ha figyelembe vesszük a környezetünk teherbíró képességét, erőforrásaink szűkösségét. Ezek miatt elsősorban az környezetkímélő közlekedési formákat támogatjuk, mint a vasút, vagy az elektromos üzemű közúti közúti közlekedés, illetve a külső erőforrásokat nem igénylő mobilitási formák, például a kerékpározás.

ÉSSZERŰ TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

A szabad mozgás, a mobilitás fejlődése a modern európai civilizáció vívmánya, és fontos része. Az igényeket azonban csak úgy szabad/lehet kielégíteni, ha figyelembe vesszük a környezetünk teherbíró képességét, erőforrásaink szűkösségét. Ezek miatt elsősorban az környezetkímélő közlekedési formákat támogatjuk, mint a vasút, vagy az elektromos üzemű közúti közúti közlekedés, illetve a külső erőforrásokat nem igénylő mobilitási formák, például a kerékpározás.

Napjaink városainak egyik fő problémája a rendelkezésre álló területek szűkössége. A szélsőségesen individuális gondolkodás, ezáltal az egyéni gépjárműhasználat elterjedése jelentős mértékben rontotta városaink élhetőségét, utcáink nagy részét ma autók közlekedtetésére, vagy azok tárolására használjuk. Fontos, hogy ehelyett minél több területet adjunk vissza a város számára rekreáció, kereskedelem, vagy környezetbarát, és a területet jóval hatékonyabban használó közlekedési módok számára.

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Magyarországon a közösségi közlekedés legnagyobb problémája az integráció, a közös munka, gondolkodás hiánya; a legtöbb esetben már az is valami, ha egy cégen belül mindenki azonos irányba evez. Az államnak és az önkormányzatoknak végre több figyelmet kellene fordítani a terület ellenőrzésére, irányítására. Profi közlekedésszervezőkre van szükség, amelyek a használók igényeiből indulnak ki, és a szükséges feladatokra keresnek operátorokat, üzemeltetőket. Fontos a piac megnyitása egyéni kezdeményezések, magáncégek előtt.

Az egyik legfontosabb feladat az integrált, ütemes menetrend és közlekedési rendszer megteremtése lenne, amelyre lassan fél évszázados nyugati példák vannak. Ez lehet az alapja egy versenyképes, modern tömegközlekedésnek, egyben megmutatja azt is, hol szükséges felújításokat, fejlesztéseket végezni, azaz véget vethet az ad-hoc, politikai alapú fejlesztések korszakának.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK

Hazánk egyes térségeinek életét máig megnehezíti a határok jelenléte. Jó, ha a határ előtti utolsó településig eljut a vonat, vagy a busz, a túloldalra már alig; pedig nem egy térség van, ahol a túlsó nagyváros fele olyan messzire van, mint a legközelebbi hazai. Magyarország számára területfejlesztési és történelmi okok miatt is elsőrendű kötelesség a határon túli, magyarok által lakott térségek mobilitásának segítése.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A demokrácia alapja, hogy a közösség minden tagja egyenlően részesüljön az erőforrásokból, és biztosítva legyen számára a munka, az előrejutás lehetősége. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az ebben akadályozott csoportok, különösen a mozgásukban korlátozottak esélyeit javítsuk. Ezen kívül szintén fontos, hogy a vidéki, szegény térségekben élők számára is ugyanúgy adott legyen a színvonalas közlekedés lehetősége, mint a városlakóknak.

MÚLT EMLÉKEINEK MEGŐRZÉSE

A magyar közlekedés sok évszázados története megannyi emléket hagyott maga után. Kiemelten fontos ezek megőrzése, és korszerű bemutatása. Ennek érdekében támogatunk minden múzeum és gyűjtemény-fejlesztési elképzelést, különös tekintettel a vidéki, kisebb projektekre.
Dokumentumok

Alapszabály (pdf)