Verzekeringen

Natuurlijk hopen wij dat dit niet gebeurt, maar iedereen die aan sport doet, kan getroffen worden door een ongeval. Wanneer het zo ernstig is, dat de dokter moet tussenkomen, dan moet er ook een ongevalsaangifte ingediend worden. De documenten zijn beschikbaar in het lokaal.

Deze aangifte moet ingevuld worden door:

  • de trainer

  • de judoka zelf, of, ingeval van minderjarigheid, een van de ouders of voogd,

  • de dokter. Neem het document dus ook mee naar het onderzoek en vraag of de dokter de gegevens wil aanvullen.

Daarna moet dit document opgestuurd worden naar:

Ethias

Prins-Bisschopssingel 73

3500 Hasselt.

Polis nr. 45.138.404

Ethias geeft aan dit dossier een nummer. Als je daar niets zou van vernemen, dan kun je ook bellen naar 011 28 21 11.

De rekeningen die te maken hebben met het ongeval, betaal je eerst zelf. In de meeste gevallen komt het ziekenfonds nog tussen. Zodra al die rekeningen betaald werden, vraag je bij je ziekenfonds een 'verschilstaat'. Dit is een lijst van de totale bedragen die verschuldigd zijn als gevolg van het ongeval, maar ook de bedragen die het ziekenfonds betaald heeft en het deel dat je zelf moest betalen. Die verschilstaat stuur je op naar Ethias, met het dossiernummer erbij en Ethias betaalt de bedragen die je zelf nog moest betalen, onder polisvoorwaarden, terug.

Het formulier vind je hier.

Zoals gezegd, wij hopen dat dit niet voorkomt, maar als het zou gebeuren, dan weet je wat gedaan. Aarzel ook niet om extra uitleg te vragen. In geval van een ongeval zal de club je tijdens alle te ondernemen stappen ondersteuning bieden.