Bestuur

Voorzitter

Hugo Goossens

GSM: 0496/363105

Email naar voorzitterOndervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

PR-verantw.

Dries Desagher


Bestuurder

Marijke Beelen


Bestuurder

Brent Claessens


Taakomschrijvingen

Voorzitter

 • zit de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor

 • vertegenwoordigt de groep naar buiten

 • stelt de agenda op voor de raad van bestuur

Ondervoorzitter

 • ondersteunt de voorzitter

 • neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid

Secretaris

 • is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

 • verzorgt de officiële briefwisseling

 • houdt het archief van de vereniging bij

 • is verantwoordelijk voor de ledenadministratie

Penningmeester

 • is verantwoordelijk voor de boekhouding en het beheer van inkomsten en uitgaven van de groep.

 • kan zelfstandig financiële handelingen verrichten tot een bepaald bedrag

 • inventariseert de eigendommen van de groep

Sporttechnisch verantwoordelijke

 • is verantwoordelijk voor het bepalen van het sportief beleid van de club

 • zorgt voor de sportieve omkadering van de leden

 • zorgt voor de organisatie van de judolessen

Jeugdsportcoördinator

 • coördineert het jeugdsportbeleid op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak

 • geeft minstens 1 u jeugdtraining per week

PR-verantwoordelijke

 • is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en verdeling van het promotiemateriaal van de club

 • onderhoudt de contacten met andere judoclubs

Webmaster

 • Houd de website up-to-date

 • Zorgt dat de leden toegang hebben tot beeldmateriaal van lessen en evenementen

 • ondersteunt de werking van de vzw

Bestuurder

 • ondersteunt de werking van de vzw

Organogram