Bestuur

Voorzitter

Hugo Goossens

GSM: 0496/363105

Email naar voorzitterOndervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

PR-verantw.

Dries Desagher


Bestuurder

Marijke Beelen

Bestuurder

Brent Claessens

Taakomschrijvingen

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Sporttechnisch verantwoordelijke

Jeugdsportcoördinator

PR-verantwoordelijke

Webmaster

Bestuurder