Inschrijven

Als je judo wil doen, moet je ingeschreven zijn bij een officiële judoclub.  Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.  Als lid van Judo Vlaanderen (JV) staan wij immers garant voor kwaliteitsvolle judotrainingen met een aantal extra voordelen.

Als je nog nooit judo hebt gedaan, kan je natuurlijk altijd eerst een aantal keer gratis komen proberen, vooraleer je je definitief inschrijft.  Wij bieden je vier gratis initiatielessen (binnen 1 maand na de 1e initiatieles) met verzekering van JV.  Dit geldt eveneens voor ex-judoka's t.e.m. 2e kyu (blauwe gordel) die meer dan 2 jaar geen verzekering meer hebben gehad.  Tijdens deze lessen kan je als kledij een training aandoen of kan je een judogi van de club lenen.

Voor het volgen van deze initiatielessen dien je wel vóór de eerste les een online Inschrijvingsformulier (zie onderaan) in te vullen. Je krijgt hiervan een bevestiging in je mailbox.  Bij de eerste initiatieles breng je het afgedrukte en ondertekende pdf-document mee.    Voor minderjarigen dient dit formulier ondertekend te zijn door één van beide ouders of door de voogd.  De eerste les dient de minderjarige dus begeleid te zijn door één van zijn ouders of voogd. Zoniet, kunnen wij de minderjarige niet toelaten op de training. 

In september en oktober gelden volgende algemene regels om te weten in welke groep je kan meetrainen:

Opgelet, om al onze leden een optimale begeleiding te geven worden groepen 1a en 1b beperkt in grootte.  Als de groepen volzet zijn, dan plaatsen wij je op een wachtlijst en zullen wij je verwittigen wanneer er weer plaats is. 

Om ingeschreven te worden bij onze club, moet je inschrijvingsgeld en een verzekering betalen. Het totale bedrag per jaar is 150 euro in het jaar waarin je 7 jaar wordt of ouder. Ben je jonger, dan betaal je 125 euro. Vanaf het tweede gezinslid wordt er een vermindering van 10 euro toegepast.

Door het ondertekenen van het initiatie- en inschrijvingsformulier, bevestigt het toetredend lid (of de ouder/voogd) de correctheid van de informatie. Bovendien erkent het toetredend lid bij deze kennis genomen te hebben (of te zullen nemen) van de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van Judoclub Edo vzw en verbindt zich ertoe deze te respecteren. Beide documenten zijn te raadplegen op onze website.

Als je je e-mailadres doorgeeft, krijg je op regelmatige basis de elektronische nieuwsbrief van Judoclub Edo.  Op deze manier wordt je vanzelf op de hoogte gehouden van de laatste nieuwsjes van Judoclub Edo.  Ook zal je dan via deze weg een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering van de club.  De jeugdgroepen worden ook via deze weg uitgenodigd voor het examen voor een volgend streepje of gordel.

Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclub 

Diverse ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld van de sportclub. Vraag ernaar bij je ziekenfonds. Als er zo een tussenkomst is, krijg je van je ziekenfonds een formulier. Geef dat aan onze secretaris om te ondertekenen en daarna bezorg je het ingevuld exemplaar terug aan je ziekenfonds.  

Vergeet wel niet om de naam van de judoka in te vullen op het formulier, zodat wij weten aan wie wij het moeten teruggeven.

Verzekering

Door het betalen van de verzekering zijn de leden verzekerd tegen lichamelijke ongevallen (bij Ethias).  Leden dienen er zich echter bewust van te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen (zoals brillen, lenzen, etc. …) wanneer zij deze meebrengen naar de trainingen en wedstrijden. Judoclub Edo vzw kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wat te doen bij een lichamelijk ongeval?  Lees de pagina Verzekeringen.

Privacy

Judoclub Edo vzw respecteert de privacy van haar leden en zal al uw persoonsgegevens die ze ontvangt als vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zullen enkel voor interne en niet-commerciële doeleinden verwerkt worden in het ledenbestand. Judoclub Edo vzw zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is ingevolge dwingende regelgeving (bijvoorbeeld voor verzekeringsdoeleinden, aanvraag van een vergunning bij de Vlaamse Judofederatie, enz.). Conform de wettelijke voorwaarden kan u op elk ogenblik inzage vragen in uw verwerkte persoonsgegevens, deze laten verbeteren of verwijderen en zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Judoclub Edo vzw (met maatschappelijke zetel te Den Blok 12, 3020 Herent) zal optreden als de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, conform de toepasselijke Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.