Clubinformatie

Bij vragen of opmerkingen over de club kan je met een van de bestuursleden contact opnemen voor of na de training of via telefoon of e-mail. Contactgegevens van de voorzitter en secretaris vind je onder bestuur.

Rekeningnummer

IBAN: BE84 7340 3141 3659

BIC: KRED BE BB

KBO nummer

0835.550.971

VZW

De club is opgericht als VZW. Je kan de statuten en het Reglement van Inwendige Orde op deze pagina raadplegen. Iedere judoka wordt geacht zich hieraan te houden.

Jeugdjudofonds

Sinds 2013 kent Judo Vlaanderen labels toe aan jeugdvriendelijke judoclubs. Onze club heeft het altijd al gehaald, meestal zelfs met het gouden label.

Print

JudoVlaanderen (JV)

Judoclub Edo is aangesloten bij JV. Meer informatie over de judosport in het algemeen kan je op hun website vinden. Volgende informatie kan je ook op deze website terugvinden:

  • Een bondige samenvatting van de reglementen van de federatie inzake vrijheidsregeling, met inzonderheid van de na te leven opzeggingsperiode, evenals van de geldende tuchtregeling en disciplinaire maatregelen.

  • Waarborgen die het decreet met betrekking tot de niet-professionele sportbeoefenaar biedt, alsmede de verzekeringsovereenkomsten die ten behoeve van de judoka's zijn afgesloten.