Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich powierzania osobom trzecim i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy. Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą handlową, importowo, eksportową. Występujemy w rynku od ponad 10 lat i niezmiennie pod nazwą PHU Inezia Krzysztof Klee. www.inezia.pl. Jak przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Pełna Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Grupa zakupowo - sprzedażowa Inezia

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich powierzania osobom trzecim i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy.

 1. Kim jesteśmy? Jesteśmy silną Grupą zakupowo - sprzedażową. Występujemy w rynku pod nazwą Grupa - Inezia. Łączymy się w Grupy aby skuteczniej oddziaływać w otaczający nas rynek. Dzięki współpracy w Grupie konkurujemy z najsilniejszymi.
 2. Od 25.05.2018 wdrażamy Rozporządzenie RODO.
 3. Nazywam się Krzysztof Klee, jestem założycielem Grupy Inezia.

Jako współzałożyciel Grupy zakupowo - sprzedażowej handlujemy24.pl oraz założyciel Grupy Inezia w Grupie handlujemy24.pl obligatoryjnie zobowiązany jestem do przestrzegania zasad RODO, dlatego zapraszam do podpisania z Grupą Umowy, jaką muszę z Państwem posiadać aby realizować cele obu Grup, jednocześnie przestrzegać nowych przepisów.

Za podpisanie Umowy w imieniu Grupy handlujemy24.pl serdecznie dziękuję - więcej

Grupą INEZIA w Grupie handlujemy24.pl zarządza i administruje danymi PHU INEZIA Krzysztof Klee. Nasz adres siedziby to Jenkowice 14, 56-400 Oleśnica. Nasz REGON to 021401004, a NIP to 898-198-48-55. Możesz się z nami skontaktować osobiście, listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 509 264 095 lub za pośrednictwem poczty e-mail biuro@inezia.pl.

 1. Jak przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Jakie dane osobowe zbieramy? Zbieramy takie dane osobowe jak:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

3) numer NIP; REGON

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego

7) nazwa firmy

4. Dlaczego zbieramy dane osobowe? Grupa handlujemy24.pl a w niej Grupa Inezia zbiera dane, aby wykorzystywać

je do następujących celów:

 1. sprzedaży produktów oferowanych przez Grupę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Grupy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Grupy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
 6. generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
 7. prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,
 8. informowania o promocjach,
 9. badania poziomu satysfakcji,
 10. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy

kupna - sprzedaży.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez Właściciela Danych.

7. Komu będziemy powierzać dane? - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie powierzamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) „Axa” Popiel Andrzej, Kopernika 7/6, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-154-97-90, nasz partner w Grupie handlujemy24.pl. Firma Axa w Grupie odpowiada za dostawy towaru, koordynuje proces zakupowy, organizuje Grupy zakupowe i odpowiada za kontakt z dostawcami. Pan Andrzej często też przygotowuje zamówiony przez Państwa towar do wysyłania i przekazuje go firmom kurierskim i spedycyjnym.

2) Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, wFirma, czyli firma dostarczająca nam narzędzie do księgowości i fakturowania,

3) „R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-

797 Warszawa; czyli Apaczka, operator logistyczny, to dzięki tej firmie generujemy listy przewozowe na nasze paczki i palety,

4) podmioty świadczące usługi dostawy produktów Grupie oraz zajmujące się przygotowaniem towaru do wysyłki bezpośrednio z magazynu dostawcy.

5) podmiot zajmujący się naszą obsługą księgową,

6) wybrani Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPost Kurier, POCZTA POLSKA, HELLMANN, GLS (a także ich podwykonawcy) – Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

7) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym

dostawcy hostingu;

8) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie

obowiązujących przepisów.

7. Poznaj swoje prawa. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania

powiadomienia.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

11. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.