PHU Inezia - Import-Export, Handel

w obrocie towarowym w ilości hurtowej

Witaj, dostarczamy do firm niezbędniki, prosimy zapoznaj się z ofertą, w przypadku zainteresowania współpracą aby umożliwić nam kontakt, dopisz maila do newslettera, który pozwoli uszczegółowić zakres oferty oraz poziom współpracy. Osoby reprezentujące podmioty jednoosobowe zainteresowane handlowaniem w Grupie - Inezia, prosimy o dopisywanie Danych firm do Bazy Wiedzy Grupy (b2b). Niezdcydowanym co do pytania - współpraca. Czy z Inezia współpraca nam się opłaca?", w celu oddziaływania przygotowaliśmy stronę referencje oraz dział - ankiety Zapraszamy do zapoznania się z przeprowadzonymi do tej pory badaniami satysfakcji ze współpracy. Współpracujemy tylko z podmiotami. (b2b).