THE MARCH

Els Valors

Decisions basades en l'evidencia

Inclusiu

No partidista

Transformadora

Adaptativa, flexible

Podeu obtindre més informació del moviment March for Science al link Our Mission.