Camí d'engrunes

Breadcrumb te l'accepció de "una sèrie de peces connectades d'informació o d'evidència".

En aquest apartat es publiquen documents, estudis, articles que han estat sotmesos a revisió per un equip de confiança de GroMarch. Aquesta informació s'ha contrastat i per tant GroMarch creu que aporta quelcom més que l'opinió de la persona o persones que han elaborat la informació.

Objectiu

L'objectiu d'aquest apartar és contribuir a la creació d'un conjunt d'informació contrastada que permeti construir una opinió basada en l'evidencia. Com a conseqüència d'aquesta opinió formada esperem que la secció ajudi a:

  1. Fomentar una visió crítica de l'activitat política.

  2. Fiscalitzar i informar de la possible manipulació dels ciutadans mitjançant falcies, noticies falses.

  3. Millorar la presa de decisions dels nostres representants.

  4. Fomentar la planificació i actuació a mig i llarg termini, com a forma de millora de la gestió dels recursos.

Responsabilitat legal

GroMarch no es pot fer responsable legal de les opinions i de la informació publicada. GroMarch es limita a donar de forma altruista, divulgació dels treballs que GroMarch creu alineats en l'objectiu del moviment, el foment de les polítiques basades en l'evidencia científica.

Seguint els procediments de les revistes científics el material difós ha passat una revisió "peer to peer" (entre iguals, d'igual a igual) per un grup de com a mínim 3 persones de confiança i reputació científica.

Anonimat

En alguns casos la informació publicada és anònima per expressa voluntat dels autors, en aquest casos GroMarch es compromet a mantenir la voluntat de l'autor/autors.

En el cas en que aquesta informació sigui d'interès per la ciutadania i calgués participar activitats de difusió com poden ser taules rodones, entrevistes, etc. GroMarch prendrà el paper de defensor d'aquesta informació i actuarà de la millor manera i amb la millor voluntat per transmetre la idea i informació de l'autor/autors.

Si les activitats anteriors generessin aportacions econòmiques, aquestes passarien íntegrament a l'associació Tecnoateneu de Vilablareix.

Segell de qualitat

La secció Breadcrumb "Camí d'engrunes" neix sense història, ni recolzament de cap institució i per tant avui la informació neix sense un segell de qualitat que li atorgui cap plus de credibilitat més enllà de la dels autors.

Esperem que si es va desenvolupant de forma correcte, la mateixa selecció i impacte de la informació creï aquest segell de qualitat. Tractem-ho com totes les revistes científiques, l'impacte dels treballs marcaran la qualitat.

Esperem fer-ho bé i no defraudar a les persones que ens dipositin la seva confiança.