Science not Silence

En aquesta secció s'aniran publicant els estudis, articles, treballs, comentaris que fan incís en casos en que les accions polítiques no estan suportades per evidencies científiques.

Quin és el criteri que segueix aquesta secció per escollir el contingut? Un twitter d'en Clifford G Andrew del 15 d'abril de 2018 ho deixa clar (el link és https://twitter.com/twneurol/status/985518255879094272 )

"What do we want?"

"Science!"

"When do we want it?"

"After peer review!"

S'ha de tractar d'una aproximació científica, i ha d'haver passat una "revisió per parells" (per iguals, en cert sentit).

L'objectiu es poder contribuir a fer créixer el una visió critica i constractada de la realitat.