Meditatie

Zelfgemaakte rustgevende Meditatie. Deze video is ontstaan nadat ik op een warme dag (12 juni 2023) een bezoek bracht aan "Het Lange Veld" en daar video-opnamen van maakte. Naderhand bedacht ik dat het aansloot bij mijn project "Gedachtenstroompjes" omdat deze video zich rondom een duinbeek/stroompje afspeelde en er geen mensen in voorkwamen.

***

This Meditation-video came into existence after I visited "Het Lange Veld" (Netherlands) on a warm day (June 12th, 2023) and recorded video footage there. Afterwards, I realized that it fit with my project "Streams of Consciousness" because the video focused on a dune creek/stream and did not feature any people.