Ashtavakra Gita

Link: Audio-book  (translation - Bart Marshall / Voice - Philip Evan Cowlishaw / YouTube)

Zie ook de Nederlandse / English website  : Ashtavakragita.nl

Download PDF:

De Ashtavakra Gita is een oud spiritueel document van grote zuiverheid en kracht. Zuiver, omdat het onverbiddelijk éénpuntig is. Elk woord is gericht op het triggeren van zelfrealisatie - geen suggesties voor zelfverbetering, geen regels voor moreel gedrag, geen praktische wijsheid voor het dagelijks leven. Krachtig, omdat het alleen lezen - of herhaaldelijk lezen - genoeg kan zijn om een rijpe geest naar de Waarheid te laten wankelen.

The Ashtavakra Gita is an ancient spiritual document of great purity and power. Pure, because it is relentlessly one-pointed. Every word is aimed at triggering Self-realization--no suggestions for self-improvement, no rules for moral behavior, no practical wisdom for daily life. Powerful, because the mere reading—or repeated reading--of it can be enough to send a ripe mind reeling into Truth.

Deze versie van de Ashtavakra Gita is beter te begrijpen omdat het ontdaan is van allerlei spirituele poespas. Het werkelijk kunnen begrijpen van dergelijke documenten kon in het verleden alleen maar gebeuren met de hulp van een elite van zogenaamde wijzen (Priesters / Monniken). Dit heeft naar mijn idee alles te maken met de invloeden van Duistere Machten die verspreiding op grote schaal van deze kennis willen verhinderen. 

Bart Marshall heeft zijn intuïtie gevolgd in deze vertaling, zodat de tekst voor meer mensen begrijpelijk is geworden. Mooi dat dit document juist nu beschikbaar is gekomen.

Ton Modderman


This version of the Ashtavakra Gita is easier to understand because it has been stripped of all spiritual mumbo-jumbo. In the past, only an elite group of so-called wise men (priests/monks) could truly understand such documents. In my opinion, this has everything to do with the influence of Dark Forces that want to prevent the widespread dissemination of this knowledge. 

Bart Marshall followed his intuition in this translation, making the text more accessible to more people. It's great that this document has become available now. 

Ton Modderman

Dutch only (about a Dutch speaker)

Wolter Keers  (februari 1923 – 7 januari 1985) heeft in zijn Satsangs vaak gesproken over de Ashtavakra Gita. Via deze link zijn nog enkele interessante geluidsopnames te horen.

Evenals vele andere Goeroes verwijst hij naar een veld met een soort van energieën, dat door het Bewustzijn / Gedachten aangestuurd wordt en dat veld zou de wereld creëren die wij ervaren. In mijn opinie is er zelfs zo'n veld niet, alles is puur "Bewustzijn" en meer niet (tussen "droom" en "werkelijkheid" zit totaal geen verschil).

Link: Opnames Satsangs Wolter Keers