U heet Proost?

Onze familienaam Proost komt voor in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, ... Op dit moment steekt België de kroon voor het aantal bewoners met die familienaam.

Mijn vraagstelling

De spreiding van de naam Proost in België roept de vraag op in hoever alle dragers van deze naam afstammen van eenzelfde gemeenschappelijke voorvader? Deze vraag te beantwoorden is de hoofdbetrachting van deze site. Daarnaast is er ook een focus gericht op het samenstellen van familiegroepen Proost. Aan de geschiedenis van elk van deze familiegroepen schenk ik op deze website nauwelijks aandacht.

Hoe ver kun je terugkeren in je stamboom? (podcast)

Stamboomonderzoek

Het stamboomonderzoek kan hier gedeeltelijk een uitsluitsel geven. Voor de opbouw van de meeste stambomen, door historische bronnen te raadplegen, stoot men echter op een grens omstreeks het jaar 1600. Voor of kort na dat jaar begonnen de priesters in de parochies systematisch eerst de doop- en trouwboeken en later ook de begrafenisboeken aan te leggen. Dit was door het Concilie van Trente (1545-1563) geëist. Onderzoek in de periode voor of omstreeks het jaar 1600 blijft dus bemoeilijkt omdat er geen of weinig stelselmatige registratie van personen plaatsvond.

Om dat euvel gedeeltelijk te verhelpen, kunnen we beroep doen op een genetisch onderzoek van het Y-chromosoom bij mannen.


Genetisch onderzoek op het Y-chromosoom

Sinds een paar jaar is het ook mogelijk om via genetisch onderzoek vast te stellen of mannen met eenzelfde familienaam een paar honderd jaar geleden een gemeenschappelijke voorvader delen. Tijdens dat onderzoek bepaalt een labo een Y-haplogroep en 38 haplotypes van de mannelijke deelnemers.

Aan de hand van deze uitkomst vergelijkt men de deelnemers. De onderzoekers besluiten dan of er al of niet in de laatste 1000 jaar een "meest recente gemeenschappelijke voorvader" bestaat tussen 2 of meer deelnemers. Het is niet noodzakelijk dat we deze voorvader door documenten kunnen identificeren.

Familiekunde Vlaanderen samen met een labo van de KU Leuven organiseren dit soort onderzoek. Ik heb in het verleden aan zo een project deelgenomen.


Moederlijk mitochondriaal DNA

Ook via de moederlijke lijn is zulk onderzoek mogelijk met het mitochondriaal DNA. De moeder geeft dat DNA door aan zowel haar dochters als haar zonen. Alleen de dochters geven dit DNA verder door aan hun kinderen.


Ik zoek ... (voor het Y-haplo-onderzoek)

Ik zoek mannelijke vrijwilligers met de familienaam Proost die ook zo een onderzoek willen laten uitvoeren.

U vindt alle informatie voor deelname op de volgende website: DNA-Benelux (in volgende talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels).

Resultaat?

Sinds 2009 hebben al 9 mannen met de familienaam Proost aan een dergelijk onderzoek deelgenomen. Ze komen uit 4 familiegroepen en het y-haplo-onderzoek toonde aan dat ze allen in de laatste duizend jaar een recent gemeenschappelijke voorvader Proost delen.

Ludo Proost

Leuven, 27 juni 2010 (herwerkt op verschillende tijdstippen)