Corpul european de solidaritate

Despre

Corpul european de solidaritate oferă tinerilor europeni șansa de a învăța și a se (re)descoperi prin stagii de voluntariat, traineeship, locuri de muncă sau proiecte care să ofere soluții la provocările cu care se confruntă comunitățile.

Corpul european de solidaritate

Ce faci între 18 și 30? De ani.

Dacă îți plac provocările și dorești să îi ajuți pe ceilalți, încearcă Corpul European de Solidaritate!

Ca participant te poți implica în proiecte europene de voluntariat sau de tip internship în care vei avea ocazia să te implici într-o comunitate din Europa sau din România precum și să te (re)descoperi lucrând în cu alți tineri care au aceleași tip de pasiuni ca tine dar de prevenind din culturi diferite!

Ca organizație ai ocazia să dezvolți proiecte prin care să contribui atât la dezvoltarea organizației tale cât și a comunității.

Ce zici... Accepți provocarea? https://europa.eu/youth/solidarity_en

https://www.suntsolidar.eu/

De ce să te implici?

Dacă ești tânăr, pentru că...

participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți poate aduce următotoarele avantaje:

 • îți oferă o experiență de viață memorabilă cu provocări care te vor ajuta să îți înțelegi mai bine atât limitele cât și potențialul

 • te ajută să te dezvolți personal prin împlinirea aspirațiilor tale

 • îți îmbunătățește perspectivele de carieră și/sau te va ajuta când te vei înscrie la universitate prin abilitățile pe care le vei dezvolta

 • poți să beneficiezi de suport pe perioada activității

 • vei participa la cursuri de formare care folosesc metodologii de învățare interactive

 • dacă te implici ca voluntar, chiar dacă nu vei primi un salariu, dar îți vor fi acoperite cheltuielile de deplasare, cazare și întreținere și vei benefica de asigurare pe durata întregului proiect

 • ai la dispoziție trei tipuri de proiecte (voluntariat, ocupațional și solidaritate) din care să alegi ce răspunde cel mai bine nevoilor tale

 • după finalizarea proiectului, vei primi un certificat de participare care să ateste ce ai învățat


Oportunități pentru tineri

Nu se afișează nimic deasupra? Autentificați-vă din nou

Dacă ești implicat în o organizație, pentru că...

participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate vă poate aduce următotoarele avantaje:

 • este o resursă importantă dacă ești interesat să dezvolți proiect în domeniul solidarității

 • ajută organizația să se dezvolte și să răspundă mai bine nevoilor comunității

 • reprezintă o bună ocazie pentru ca personalul organizației tale să își dezvolte competențe de lucru cu tinerii și comunitatea

 • poți beneficia de suport prin cursuri de formare naționale și internaționale și consiliere din partea reprezentanților Agenției Naționale

 • ai la dispoziție trei tipuri de proiecte (voluntariat, ocupațional și solidaritate) din care să alegi ce răspunde cel mai bine nevoilor organizației și comunității tale

OBIECTIV GENERAL Corpul European de Solidaritate

Corpul European de Solidaritate urmărește să promoveze solidaritatea ca valoare, în principal prin intermediul voluntariatului, pentru a spori implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei în Europa, în timp ce răspunzând, de asemenea, provocărilor societale și consolidării comunităților, cu un efort deosebit de a promova incluziunea socială. De asemenea, va contribui la cooperarea europeană care este relevantă pentru tineri.

OBIECTIVE SPECIFICE Corpul European de Solidaritate

Mai exact, obiectivele sale sunt următoarele:

■ să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile de angajare în activități de solidaritate care să producă schimbări societale pozitive, îmbunătățind în același timp competențele și competențele lor pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică, culturală și profesională, precum și facilitarea cetățeniei active, a capacității de inserție profesională și a tranziției pe piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității tinerilor voluntari, a stagiarilor și a lucrătorilor;

■ asigurarea faptului că activitățile de solidaritate oferite participanților la Corpul Solidarității Europene sunt de înaltă calitate, validate corespunzător și respectă principiile Corpului Solidarității Europene;

■ să se asigure că se depun eforturi deosebite pentru promovarea incluziunii sociale și egalității de șanse, în special pentru participarea tinerilor cu mai puține oportunități printr-o serie de măsuri speciale, cum ar fi formatele adecvate de activități de solidaritate și sprijinul individualizat;

■ să contribuie la cooperarea europeană în domeniul tineretului și la conștientizarea impactului său pozitiv.

PRINCIPII Corpul European de Solidaritate

Proiectele Corpului Solidarității Europene și organizațiile participante trebuie să respecte următoarele principii: egalitatea de tratament, egalitatea de șanse și nediscriminarea, evitarea înlocuirii locurilor de muncă, furnizarea de activități de înaltă calitate cu dimensiuni de învățare axate pe dezvoltarea personală, socio-educațională și profesională, , aranjamentele de lucru și de voluntariat, mediul și condițiile sigure și decente și "principiul non-profit" în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 201 8/1046.

CARACTERISTICI IMPORTANTE Corpul European de Solidaritate

În conformitate cu obiectivele Corpului Solidarității Europene, următoarele aspecte merită o atenție deosebită.

INCLUZIUNE SOCIALĂ

Corpul European de Solidaritate urmărește să promoveze incluziunea socială prin facilitarea accesului la toate oportunitățile pentru tinerii cu șanse reduse. Tinerii cu mai puține oportunități sunt tineri care au nevoie de sprijin suplimentar datorită faptului că sunt dezavantajați în comparație cu colegii lor din cauza diferitelor obstacole, cum ar fi dizabilitățile, problemele de sănătate, dificultățile educaționale, diferențele culturale sau obstacolele economice, sociale sau geografice , inclusiv a tinerilor proveniți dintr-o comunitate marginalizată sau care prezintă riscul de a se confruntă cu o discriminare bazată pe oricare dintre motivele consacrate la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.