Oportunități de finanțare IMM AFACERI StartUp

Link-uri utile FINANȚĂRI

Câți bani vor primi startup-urile românești Componenta 9 a PNRR, denumită ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care și ”Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investiția 2 include mai multe subcomponente sub formă de instrumente financiare, în valoare totală de 1,25 miliarde euro, inclusiv crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru Redresare, cu o alocare de 400 milioane euro. Cu finanțarea PNRR de 400 de milioane de euro plus contribuții de la investitori privați, cele 20 de fonduri de investiții vor acorda runde de investiții unui număr de 100 de startup-uri românești și alte firme:

 • 50.000-200.000 euro pentru start-up-uri,

 • 200.000 – 3.000.000 euro pentru companii în stagii incipiente de creștere,

 • 3.000.000 – 5.000.000 pentru firme în etape avansate de creștere,

 • peste 5.000.000 pentru midcaps (companii cu până la 3.000 de angajați fiecare),

 • 5.000.000 – 20.000.000 pentru proiecte de tip energie regenerabilă sau biomasă.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea decontului pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii.

Firmele aplicante trebuie să fie din domeniile din anexa 1 a OUG 130/2020.

Înscrierile în cadrul măsurii se vor face în două etape distincte:

 • 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele IMM/PFA/ONG/CMI eligibile conform art 3.2, alin (1) din prezenta procedură.

 • 2. Etapa de înscriere în cadrul măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite formularul de înscriere (va fi un formular anexat la procedură).

Statul a anunțat adresa web la care urmează să se deschidă sistemul informatic prin care firmele mici și mijlicii, persoanele fizice autorizate și alți beneficiari vor putea să se înscrie pentru a cere fondurile europene de aproape 1 miliard de euro pentru relansare economică. Înscrierea se va face în 2 etape.

va fi lansată aplicația informatică în vederea obținerii granturilor de 1 miliard de euro. Procedura va avea două etape: în prima fază toți beneficiarii celor trei scheme de finanțare se pot înscrie în aplicație pentru a-și verifica firma și introduce toate datele necesare, iar în cea de-a doua etapă beneficiarii vor putea aplica efectiv și încărca documentele necesare pentru accesarea granturilor”, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu.

www.granturi.imm.gov.ro - aceasta este adresa la care va fi disponibilă platforma de înscriere pentru finanțare, după cum se arată în proiectele de proceduri pentru cele 3 măsuri de finanțare.

Ministerul Econmiei a publicat luni în consultare publică proiectele de proceduri pentru primele două măsuri de fonduri europene POC:

Măsura 1 - microgranturi de 2.000 Euro- cheltuielile eligibile

În măsura 1 vor fi disponibile fonduri de 100 de milioane de euro din care vor fi acordate microgranturi de câte 2.000 de euro fiecare unor beneficiari: microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) care nu au avut angajați anul trecut, PFA, ONG-uri și cabinete medicale individuale care au implicate în lupta anti-COVID-19.

Finanțarea se va face în ordinea primul venit – primul servit.

 • Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;

 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.