DESPRE Platforma NetSt@rtUp

E-Learning Business Plan

Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari

INCUBATORUL DE AFACERI VIRTUAL INOVATIV - Platform E-Learning Business PLAN NetWorkSt@rtUp

Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp va permite artiștilor tineri implicați activ să interacționeze între ei, să relaționeze cu tinerele generații de artiști precum si cu publicul țintă.

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp este o instituție care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou înființate și cele inovative cu potențial de dezvoltare. Statisticile arată că la nivel mondial afacerile care își încep activitatea în Incubatoarele Tehnologice și de Afaceri au șanse mai mari de supraviețuire în primii 5 ani decât cele care pornesc în afara acestora.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a întreprinderilor. Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp alimentează firmele mici, ajutându-le să supraviețuiască și să crească în perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp asigură asistență în management, acces la servicii de finanțare și servicii de sprijin tehnic și în managementul afacerilor.

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp propus răspunde nevoii de a crea un context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si dezvoltându-le competente in educație E-Learning in mediul antreprenorial, managementul proiectelor / planurilor de afaceri);

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp își propune integrarea noilor tineri resursa viitori antreprenori in comunitatea/rețeaua Internet & Social Media Business NetworkSt@rtUp ADT deja existenta, va reuni peste 1000 de membri online, in scopul facilitării contribuției acestora la redefinirea mediului antreprenorial.

INCUBATORUL DE AFACERI VIRTUAL INOVATIV Platform E-Learning Business NetWorkSt@rtUp

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp este un program de educație antreprenorială, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării.

„Incubarea în afaceri este un proces dinamic de dezvoltare a afacerii. Este o noțiune care acoperă o gamă largă de procese care contribuie la reducerea ratei de eșec a companiilor aflate în fază incipientă și la accelerarea dezvoltării companiilor care au potențial de a deveni generatoare de locuri de muncă și bunăstare. Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp este o proprietate cu mici unități de muncă, asigurând un mediu instructiv și de susținere pentru antreprenorii aflați la început și pe perioada primelor etape ale business-ului.

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp asigură trei ingrediente principale pentru companiile în creștere, de succes – un mediu antreprenorial și de învățare, acces rapid la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.”

Crearea si dezvoltarea Incubatorului de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp va oferi:

  • facilitarea accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare afaceri)

  • consultanta online permanenta prin intermediul experților in fonduri U.E/StartUp & formatorilor/experților consultanți vizavi de finanțarea proiectelor;

  • promovarea, informarea si mediatizarea activităților/produselor proiectului dedicate grupului țintă

Incubatorul de afaceri virtual inovativ Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp este o structura pentru sprijinirea afacerilor care urmăresc în permanență crearea unui mediu favorabil și sustenabil pentru IMM-urile nou-înființate.

În acest fel, întreprin­deri­lor le va fi stimulat potențialul de creștere și via­bilitate, ajutându-le să se dezvolte în perioada de început, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar SERVICII integrate / suport E-Learning in Antreprenoriat, informare & consultanta in Antreprenoriat (asistență personalizată și mentorat web/online & social media);

Incubatorul de afaceri CULTURALE Platforma E-Learning Visual Arts & Antreprenoriat Cultural Network@7Arte asigură trei ingrediente principale pentru companiile în creștere, de succes – un mediu antreprenorial și de învățare, acces rapid la mentori și investitori, vizibilitate pe piață.”

Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp va fi conceputa ca o structura ADAPTABILA, ACCESIBILA, in CONTINUA SCHIMBARE si DEZVOLTARE in funcție de nevoile si oportunitățile de actualitate vizavi de activitățile/produsele proiectului.

Tipurile de incubatoare care vor fi înființate prin Platforma E-Learning Business NetworkSt@rtUp sunt următoarele:

· social (folosește spiri­tul antreprenorial și inovația pentru a crea impact so­cial);· specific unui sector (oferă toată ga­ma de servicii necesare celor care au o idee feza­bilă, aplicabilă)· virtual (oferă servicii de incubare prin internet, sub forma portalurilor de afaceri);