Programe Europene

UE 2021 - 2027

Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari

INCUBATORUL DE AFACERI VIRTUAL INOVATIV - Platform E-Learning Business PLAN NetWorkSt@rtUp

Programele comunitare sunt programe finanțate și gestionate direct de către Comisia Europeană și au ca scop punerea în aplicare a politicilor UE. Ca regulă generală, aceste programe sunt transnaționale, ceea ce înseamnă că este necesară participarea partenerilor din mai multe state membre pentru depunerea și implementarea unui proiect. Propunerile de proiecte sunt supuse spre aprobare direct Comisiei Europene, fără intervenția instituțiilor statului membru. Propunerile de proiecte depuse concurează cu cele din toate statele membre, iar proiectele ce vor fi finanțate sunt selectate după o evaluare comparativă.