Sociology of Science


 • Jacobs, D. & Callier, L. (2010) Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS). National Report, Belgium. COWI, Denmark, 52 pages.
 • Jacobs, D. & Callier, L. (2010) Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS). National Report, Luxembourg. COWI, Denmark, 29 pages.
 • Van Reybrouck, D. & Jacobs, D. (2009) "Huis 10. De gezamenlijke constructie van natuurlijke en sociale identiteiten tijdens archeologisch veldwerk", Faro, tijdschrift over cultureel erfgoed. 2 (1): pp. 14-23.
 • Dehon, C., Jacobs, D. & Vermandele, C. (Eds.) (2009) Ranking Universities, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles.
 • Dehon, C., Jacobs, D. & Vermandele, C. (2009) "Ranking and research assesment in higher education: current and future challenges", pp.1-10 in Dehon, C., Jacobs, D. & Vermandele, C. (Eds.) Ranking Universities, Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles.
 • Jacobs, D., Van der Straeten, T., Brans, M. & Swyngedouw, M. (2006) 'Allochtonen in het Vlaamse onderwijs. De wisselwerking tussen onderzoek en beleid nader bekeken", Ethiek & Maatschappij, 9 (2): 22-43.
 • Van Reybrouck, D. & Jacobs, D. (2006) "The Mutual Constitution of Natural and Social Identities during Archeological Fieldwork", pp. 33-44 in Edgeworth, M. (ed.) Ethnographies of Archeological Practice. Cultural Encouters, Material Transformations, Lanham: Altamira Press.
 • Florence, E., Martiniello, M., Adam, I., Balancier, P., Brans, M., Jacobs, D., Rea, A, Swyngedouw, M. & Van der Straeten, T. (2005) "Social Science Research and Public Policies: the Case of Immigration in Belgium", International Journal on Multicultural Societies, 7 (1): 49-67.
 • Brans, M., Jacobs, D., van der Straeten, T. & Swyngedouw, M. (2005) "De cruciale vertaalslag. Van onderzoek naar beleid in twee Vlaamse gevalstudies", Agora, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, 21 (1): 24-27.
 • Brans, M., Jacobs, D., Martiniello, M., Rea, A., Swyngedouw, M., Adam, I., Balancier, P., Florence, E. & Van Der Straeten, T. (2004), Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press, 376p.
 • Jacobs, D., Adam, I., Florence, E. & Van der Straeten, T. (2004) 'Het Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar het onderzoeksdomein van de immigratie en integratie. Een algemeen overzicht: 1989-2002', pp. 55-75 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press.
 • Van der Straeten, T. & Jacobs, D. (2004) 'Het Vlaamse minderhedenbeleid en het onderwijs van kinderen en jongeren van buitenlandse origine in de Vlaamse Gemeenschap. Een blik op beleid en onderzoek', pp. 77-101 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press.
 • Van der Straeten, T. & Jacobs, D. (2004) 'De wisselwerking tussen onderzoek en beleid aangaande allochtonen in het Vlaamse onderwijs nader bekeken', pp. 101-121 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press.
 • Van der Straeten, T. & Jacobs, D. (2004) 'Vlaams beleid en onderzoek aangaande participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Een verkenning', pp. 267-285 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press.
 • Jacobs, D., Van der Straeten, T., Brans, M. & Swyngedouw, M. (2004) 'De impact van het ILO-onderzoek naar discriminatie bij aanwerving op het Vlaams beleid m.b.t. tewerkstelling van allochtonen. Een gevalstudie', pp. 286-317 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: Academia Press.
 • Jacobs, D. (2001) 'Can selection bias in prevalence data really be ruled out?', Electronic Response to 'Incidence of schizophrenia in ethnic minorities in London: ecological study into interactions with environment', Electronic Letter, British Medical Journal online (bmj.com), 10 december. Also published as letter in the British Medical Journal itself on 13 April 2002, nr. 324: 916
 • Jacobs, D. (1993) 'Het structurisme als synthese van handelings- en systeemtheorie?', Tijdschrift voor Sociologie , 14 (3): 335-360.