OPINIESTUKKEN - DEBATE CONTRIBUTIONS - CARTES BLANCHES


Co-signataire "Plaidoyer pour un nouveau Contrat Social après la crise du coronavirus", Le Soir, 17 septembre 2020.

Freres, G., André, G., De Ketele, J-M., Delvaux, B. & Jacobs, D. (2020) "L'orientation des élèves est cruciale à l'heure du Covid-19", La Libre Belgique, 5 Juin.

Jacobs, D. (2019) "Er wonen in dit land evenveel amateuronderwijsexperts als aspirant-bondscoaches", De Morgen, 9 April.

Jacobs, D. (2018) "Het Vlaams Gewest boycot gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen", De Redactie, (vrtnws) 22 augustus.

Jacobs, D. & Swyngedouw, M. (2017) "Een goede school mag geen gok zijn", De Standaard, 9 september.

Jacobs, D. (2015) "Asielcrisis wordt slechter aangepakt dan natuurramp", De Morgen, 10 september

Jacobs, D. (2014) "Voor elke ket een (sterke) school?", Brussel Nieuws, 10 april

Jacobs, D. & Coolsaet, R. (2013) "Versterken van grenscontroles is een zwaktebod", De Morgen, 24 oktober

Jacobs, D. (2013) "Een goede en leefbare school voor iedereen", De Morgen, 8 september

Jacobs, D. & Van Houtte, M. (2012) "De onderwijshervorming afblazen is een historische fout", De Morgen, 29 november

Jacobs, D. (2012) "Waarom ik allochtoon voorlopig blijf gebruiken", De Morgen, 22 september

Jacobs, D., Kavadias, D. & Van Houtte, M. (2012) "Onderwijs niet hervormen? Schuldig verzuim!", De Morgen, 29 juni

Kavadias, D., Jacobs, D. & Van Houtte, M. (2012) Topprestaties en gelijke kansen gaan wel samen, De Redactie (VRT), 24 juni.

Jacobs, D. (2012) 'Nul op het rapport voor gelijke kansen. Hervorming secundair onderwijs broodnodig',De Standaard, 12 mei.

Bachelet, J-F, Demeuse, M. & Jacobs, D. (2012) 'L'UCL veut plomber le projet Marcourt', Le Soir, 29 mars, p.14-15.

Beschermcomité vzw LEF (2011) 'LEF voor de burgers van morgen', De Morgen, 30 november, p.22.

Van Reybrouck, D., Sinardet, D. & Jacobs, D. (2011) 'Ode van wakkere burgers. G1000 Geen aanval op representatieve democratie', De Standaard, 6 november.

Van Reybrouck, D. & Jacobs, D. (2011) 'Protest overstijgt links en rechts', De Tijd, 22 oktober.

Fadil, N., De Witte, L. & De Brabander, L. et alii. (2008) 'Stop de Israëlische misdaden in Gaza', De Morgen, 29 december.

Clycq, N., Zemni, S. et alii. (2008) 'Geen etnisering van rechten en plichten', De Morgen, 18 december.

Vooruitgroep (2008) 'Bankencrisis vraagt om staatshervorming', De Standaard, 21 oktober.

Red de Solidariteit samen met de Vooruitgroep (2008) 'Solidariteit nog niet gered', De Standaard, 4 september.

Sauvons la Solidarité avec le groupe "Vooruit" (2008) 'Le confédéralisme: dernier arrêt avant la scission de la Belgique?', Le Soir, 4 september.

Vooruitgroep (2008) 'La Flandre que nous voulons', La Libre Belgique, 22 juli.

Vooruitgroep (2008) 'Luister ook naar andere Vlaamse stemmen', De Morgen, 15 juli.

Jacobs, D. (2008) 'Wij stuurden ons kind naar een school in de buurt. En u?', De Morgen, 5 maart.

Goldman, H. & Jacobs, D. (2008) 'BHV, vooruit met de geit', De Morgen, 16 januari.

Goldman, H. & Jacobs, D. (2008) 'BHV: Il faut toucher aux vaches sacrées', La Libre Belgique, 14 janvier.

De Witte, J., Perrin, N., Poulain, M., Jacobs, D., Rea, A., Martiniello, M., Martens, A. & Foblets, M-C. (2007) 'Graag betrouwbaarheid', De Standaard, 6 juni.

De Witte, J., Perrin, N., Poulain, M., Jacobs, D., Rea, A., Martiniello, M., Martens, A. & Foblets, M-C. (2007) 'Migrations: il faut des chiffres fiables', Le Soir, 2 juin.

Jacobs, D. (2006) 'La Flandre déjí indépendante dans l'esprit des francophones', Le Soir, 20 décembre.

Jacobs, D. (2006) 'Vlaanderen vol separatisten', De Morgen, 15 december.

Jacobs, D. (2006) 'Intelligent giswerk vervangt kritisch onderzoek', De Morgen, 13 oktober.

Jacobs, D. (2006) 'De allochtone factor', De Standaard, 13 oktober.

Jacobs, D. & Van Parijs, P. (2006) 'Stemrecht voor vreemdelingen: een mirakel!, De Morgen, 17 augustus.

Jacobs, D. & Van Parijs, P. (2006) 'Droit de vote des étrangers: un miracle!', Le Soir, 17 aout.

Jacobs, D. (2006) 'Meten is weten, tellen is vertellen', De Morgen, 7 juni.

Almaci, M. et alii. (2006) 'Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid', De Morgen en De Standaard, 20 mei (mede-initiatiefnemer opiniestuk).

De Gryse, P. et alii. (2005) 'Van hardwerkende Vlamingen met een hart voor vluchtelingen', De Morgen , 5 december (mede-ondertekenaar opiniestuk Vluchtelingenwerk).

Jacobs, D. (2005) 'Stank voor dank voor de zelforganisaties', Liberales nieuwsbrief , 18 maart.

Jacobs, D. (2004) 'Migrantenstemrecht is de logica zelve', De Standaard , 3 februari.

Jacobs, D. (2004) 'Ne plus tarder avec le droit de vote', La Libre Belgique , 30 januari.

Jacobs, D. en de redactieraad van kifkif, de interculturele site van Vlaanderen (2003) 'Samenleven in diversiteit', De Standaard , 25 november.

Billiet, J., Swyngedouw, M. & Jacobs,D. (2003) 'Het antwoord zit in de vraag', De Standaard, 31 oktober.

Jacobs, D., Van Parijs, P., e.a. (2003) 'Kiesrecht voor niet-EU burgers. Het is nu het moment!', De Standaard , 26 mei. petitie ondertekend door meer dan 4800 mensen (ook berichtgeving hierover in Le Soir en La Libre Belgique op 23 mei).

Fadil, N., Jacobs, D., Marx, A., De Ley, H., Blommaert, J., Kanmaz, M. e.a. (2002) 'Open brief aan alle beleidsverantwoordelijken', De Morgen , 3 december. Opiniestuk ondertekend door 207 academici.

Alaluf, M., Cantillon, B., Cassiman, J-J., Coolsaet, R., De Grauwe, P., Delpérée, F., Deschouwer, K., Dewatripont, M., Dumont, H., Eyskens, M., Ferry, J-M., Foblets, M-C., Haarscher, G., Jacobs, D., Martens, A., Martiniello, M., Pestieau, P., Rigaux, F., Raes, K., Ringlet, G., Swyngedouw, M., Van Parijs, P., Witte, E. (2001) ' Droit de vote pour tous les étrangers: grands temps !', Le Soir , 26 octobre.

Alaluf, M., Cantillon, B., Cassiman, J-J., Coolsaet, R., De Grauwe, P., Delpérée, F., Deschouwer, K., Dewatripont, M., Dumont, H., Eyskens, M., Ferry, J-M., Foblets, M-C., Haarscher, G., Jacobs, D., Martens, A., Martiniello, M., Pestieau, P., Rigaux, F., Raes, K., Ringlet, G., Swyngedouw, M., Van Parijs, P., Witte, E. (2001) ' Gemeentelijk stemrecht voor niet-Belgen dringend nodig ', De Standaard , 26 oktober.

Jacobs, D. (1999) 'Integratie: een wederzijds proces', De Morgen , 26 februari, pagina 2.

Jacobs, D. (1998) 'Querulante Vlamingen snijden zichzelf in het vel', De Morgen , Ja/Neen/een mening. 7 augustus, pag. 2.

Jacobs, D. (1997) 'Debat over stemrecht kan nu wél', Gazet van Antwerpen, opinie, 21 maart, pagina 7.

Jacobs, D. (1997) 'Vote étranger: la leçon hollandaise', Le Soir, carte blanche, 3 april, pagina 2.

Jacobs, D. (1997) 'Kiesrecht en de Schaduwkant van het Europees Burgerschap ', Migrantenrecht, 12 (1): 13.

Jacobs, D. (1996) 'Nederland praat over bovenlokaal stemrecht voor migranten ', De Morgen, Ja/Neen/een mening, 9 augustus, pagina 2.

Jacobs, D. (1996) 'Kent het voorlichtingsbeleid z'n grenzen?', Communicatie, Tijdschrift voor Communicatiemanagement, PR en Voorlichting , 2 (11):34.

Bousetta, H., Cadat, M., Favell, A. & Jacobs, D. (1996) ' Debate. Citizenship and Migration ', Merger, 3 (3).