Political Sociology


 • Vanparys, N., Jacobs, D., Torrekens, C. (2013) "The impact of dramatic events on public debate concerning accommodation to Islam in Europe". Ethnicities, 13 (2): 209-228. doi:10.1177/1468796812470899, (JCR Impact factor: 0.568).
 • Abts, K., Swyngedouw, M. & Jacobs, D. (2012) "Intérêt pour la politique et méfiance envers les institutions. La spirale de la méfiance enrayée", pp.173-214 in Voyé, L., Dobbelaere, K. & Abts, K. (eds). Autres temps, autres moeurs: Travail, famille, éthique, religion et politique, Bruxelles: Racine Campus.
 • Abts, K., Swyngedouw, M., Jacobs, D. (2011). Politieke betrokkenheid en institutioneel wantrouwen: de spiraal van het wantrouwen doorbroken?. In: Abts K., Dobbelaere K., Voyé L. (Eds.), Nieuwe tijden, nieuwe mensen: Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek (pp. 173-214). Leuven:. LannooCampus.
 • Jacobs, D., Veny, Y., Callier, B., Herman, B. & Descamps, A. (2011) "The impact of the conflict in Gaza on antisemitism in Belgium", Patterns of Prejudice, Volume 45, Issue 4, pp.341-360. (IF:0.585)
 • Jacobs, D., Phalet, K. & Swyngedouw, M. (2010) "Associational membership of ethnic minorities and perception of group discrimination", pp.132-147 in Datta, A. (Hrsg.) Zukunft der transkulturellen Bildung - Zukunft der Migration, Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
 • Swyngedouw, M., Goeminne, B. & Jacobs, D. (2007) "De val van Agalev in 2003 en de heropstanding van Groen! in 2004", pp.95-120 in Swyngedouw, M., Billiet, J. & Goeminne, B. (red.) De kiezer onderzocht. De verkiezingen van 2003 en 2004 in Vlaanderen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
 • Swyngedouw, M. & Jacobs, D. (2003) 'Het falen van Agalev bij de verkiezingen van 18 mei 2003', Samenleving en politiek, 10 (7): 30-39
 • Jacobs, D. & Rummens, S. (2003) 'Wij zeggen wat u denkt', Extreem-rechts in Vlaanderen en nieuw radicaal-rechts in Europe', Krisis, tijdschrift voor empirische filosofie, 4 (2): 41-59.
 • Jacobs, D., Janssens, M. & Swyngedouw, M. (2003) 'Optimisme en pessimisme in Vlaanderen. Op zoek naar determinanten van algemene en persoonlijke toekomstverwachtingen', pp. 199-230 in Vlaanderen gepeild! Studiedag 6 mei 2003, Brussel, Administratie Planning en Statistiek. Brussel: Vlaamse Gemeenschap.
 • Jacobs, D. & Swyngedouw, M. (2002) 'The Extreme-Right and Enfranchisement of Immigrants: Main Issues in the Public Debate on Integration in Belgium', Journal of International Migration and Integration / Revue de l'intégration et de la migration internationale, 3 (3-4): 329-344.
 • Jacobs, D., Abts, K., Phalet, K., Swyngedouw, M. (2001) Verklaringen voor etnocentrisme. De rol van sociaal kapitaal, sociaal-economische onzekerheid en sociale integratie. Een verkenning' rapport project PBO98/KUB/58, Longitudinale analyse van culturele waarden bij Vlamingen. Etnocentrisme, sociaal kapitaal en sociaal-economische onzekerheid', Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Planning en Statistiek.