Geschiedenis van CV de Keijepaol

Oprichting en begin jaren

De eerste gesprekken om in Someren-Heide een carnavalsvereniging op te richten zijn eind ’62 gehouden in het café van Jo en Dina Middendorp. In de omgeving waren in de jaren ervoor al een aantal verenigingen opgericht en Jo Middendorp, die als Prins en Vorst al ervaring had opgedaan bij de Plattevonder, gooide een balletje op en zei dat het ook in Someren-Heide mogelijk moest zijn om een carnavalsvereniging op te richten en draaiende te houden.

Een aantal mensen nam de uitdaging aan en begon de mogelijkheden voor het oprichten van een carnavalsvereniging te onderzoeken. De voorbereidingsperiode voor het eerste carnavalseizoen was zeer kort en dus moest er in korte tijd veel beslist en geregeld worden. In januari ’63 besloten de enthousiastelingen van het eerste uur tot de definitieve oprichting die mede mogelijk gemaakt werd door de positieve inbreng van pastoor Bos.

Antoon Vossen werd bereid gevonden de voorzittershamer op te nemen. De functie van secretaris werd ingevuld door Jo van den Boogaert en de penningmeester van het eerste uur was Gerard van Deursen. De overige bestuursleden waren Herman Dirks, Sjaak van de Mortel, Harry van Roy en Ties van Bommel.

In overleg met fanfare St. Jozef werd geregeld dat een aantal van hun leden voor muzikale ondersteuning zouden zorgen met carnaval. In het eerste seizoen was bij vergaderingen Driek Kleijsen de afgevaardigde van het hoempa orkest.

Gezien de korte voorbereidingstijd werd verder besloten om voor de raad van elf voor het eerste seizoen kleding te lenen bij Ton van de Weerden in Someren.

Bij de oprichting en in het eerste seizoen zijn met name Harry van Roy, Sjaak van de Mortel, Ties van Bommel, Norbert van Dillen, Harry Wullems, Antoon Vossen en Sjang Vossen heel actief betrokken geweest.