Reglement "F.P.F. paol" (2019)


1. Tijdens de bijeenkomst op woensdag 6 februari aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur, bij Grand Café ‘t Hei’s Huukske kunnen deelnameformulieren ingevuld worden, hierop wordt vermeld de groepsnaam, de 5 PERSONEN met telefoonnummers en het vervoermiddel(en) met kenteken(s). De contactpersoon dient bovenaan te staan, hij is verantwoordelijk voor doorgeven van informatie. De formulieren dienen door iedere deelnemer te worden ondertekend. Formulieren inleveren voordat je gaat zoeken. De groepsnaam mag niet meer veranderd worden tijdens deze 2 weken. Uitleg wordt gegeven om 19.00 uur en 20.30 uur.

2. Aan deelname van het spel is GÉÉN leeftijd gebonden, iedereen mag meedoen. Als je te jong bent en je wilt graag meedoen gaan wij zoeken naar vrijwilligers die jullie helpen met het verplaatsen van de paol en mee gaan zoeken.

3. Wij werken met foto’s. (alles moet op te zoeken zijn).

Als 1e geven jullie een duidelijke cryptische foto door jullie zelf gemaakt van een straat of achternaam(WAT OP TE ZOEKEN IS, geen voornaam of bijnamen of halve namen bv geen kant als het Kanters is, groente als het groeneweg is, geld als het gelderselaan is).

Als 2e wordt er een duidelijke cryptische foto door jullie zelf gemaakt van een straat, achternaam of beroep gegeven. (ook dit moet op te zoeken zijn, straat of achternaam wordt in tip 1 vermeld)

Als 3e wordt er een duidelijke foto getoond van het verleden, deze mag van internet, boeken, tijdschriften e.d. komen. Je mag hem ook zelf maken.

Als 4e wordt er een duidelijke foto gemaakt van iets bijzonders in de omgeving waar de paol ligt. Dit moet binnen 20 meter van de weg te zien zijn. ( je mag van dichtbij een foto maken zonder te vergroten.) Vraag dit wel aan de bewoners, je mag namelijk niet zomaar overal foto’s maken. (zorg ervoor dat je de foto overdag maakt.

4. De paol en de 1e foto worden op vrijdag 15 februari 2019 vrijgegeven door de commissie om 20.00 uur bij Grand Café ‘t Hei’s Huukske. Zolang de paol niet gevonden is komt er elk uur 1 foto tot 23.00 uur, alleen de eerste avond.

5. De paol mag onder geen enkele voorwaarden het "land van de Keijepaol" verlaten. Plattegrond is bij Grand Café ’t Hei’s Huukske te bezichtigen.

6. Lampen mogen op de auto gebouwd worden maar alleen op de grond schijnen niet op gebouwen (huizen, stallen en bedrijven i.v.m. met voelers, alarm en verlichting).

7. Het is verplicht om direct aan één van commissieleden te melden indien de paol gevonden is. Paol gevonden wordt aan de andere groepen kenbaar gemaakt door het versturen van een app, (niet gelezen is geen excuus) want er wordt een kaart met rode letters opgehangen bij Grand Café ’t Hei’s Huukske. Verstoppen en doorgeven foto moet binnen 1 uur gebeuren. Is er na 1 uur geen goedgekeurde foto binnen gekomen zal de commissie zelf een foto maken. Deze foto wordt na uiterlijk 2 uur opgehangen bij Grand Café ’t Hei’s Huukske.

8. De paol mag verstopt worden binnen 25 meter van de weg en moet voor minimaal ¼ deel zichtbaar zijn en tevens voor iedereen toegankelijk ( tussen 8.00 uur en 23.11 uur). Open vlakte in de bebouwde kom mag de afstand afwijken in overleg. (bv Eggendreef of nieuwbouw wijk)

9. De paol moet ten alle tijden binnen een straal van 25 m uit de openbare weg zichtbaar zijn, (fietspaden worden niet bij een openbare weg geteld). Bebouwde kom zie punt

10. De paol moet op een vaste ondergrond (maaiveld) liggen en niet in de hoogte. Ook niet op een berg zand/grond.

11. Foto doorgegeven vóór 13.00 uur dient er een extra foto door gegeven te worden vóór 16.30 uur deze foto wordt dan om 18.00 uur opgehangen bij Grand Café ’t Hei’s Huukske Tussen 20.45 uur – 21.00 uur komt er nog een foto. In het weekend zullen er om ongeveer 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur foto’s komen

12. Urenbezit wordt geteld vanaf doorgeven goedgekeurde foto eigen groep en doorgeven goedgekeurde foto volgende groep. ( de uren van de nacht zullen vervallen tussen 23.11 uur en 8.00 uur ’s morgens)

13. Het zoeken naar de F.P.F. paol is tussen 23.11 uur en 8.00 uur ten strengste verboden. Ook hier zullen weer strafuren gerekend worden. Verstoppen mag wel, als dit maar rustig gebeurd. Foto moeten binnen 1 uur bij de commissie bekend zijn. (via app)

14. Na 18.00 uur vrijdag 1 maart 2019 wordt er iedere 2 uur 1 extra foto gegeven, dit om de spanning erin te houden. vrijdag 18.00 uur, 20.00 uur en 22.00 uur. Zaterdag 8.00 uur en 10.00 uur. Let op de groep moet hem binnen 1 uur ingeleverd hebben, 16.30 uur, (i.v.m. weinig tijd van de commissie) 19.00 uur en 21.00 uur. 22.30 uur de foto voor zaterdag 8.00 uur en 9.00 uur voor de foto van 10.00 uur. Deze tijden veranderen als de paol gevonden wordt in de tussentijd. Carnavalszaterdag 2 maart 2019 eindigt het spel om 12.00 uur. Alle groepen krijgen dan de kans om de laatste verstopplaats te zien. Samenkomst bij Grand Café ’t Hei’s Huukske aanvang 12.00 uur. Indien de paol vóór 12.00 uur gevonden wordt, krijgt de groep die hem gevonden heeft instructies van de commissie zodat het spel tot 12.00 uur doorgaat. Zorg dus voor een juiste verstopplaats en tips. De paol wordt door de groep vóór 13.30 uur ingeleverd bij de commissie en krijgen een vervangende paol om binnen te brengen.

15.Deze winnende groep brengt op een ludieke wijze een vervangende paol binnen op maandag 4 maart 2019 aanvang 20.30 uur, bij Grand Café ’t Hei’s Huukske, waarna de prijsuitreiking zal plaatsvinden met verrassende prijzen. Indien er jeugd zal winnen zal er een aangepaste prijs beschikbaar worden gesteld.

16. Men mag de paol in alle straten en wegen verstoppen, die op de plattegrond staan. Er zijn enkele uitzonderingen zie punt 17.

17. De paol mag niet verstopt worden:

 • Verder dan 10 meter in de bossen, vanuit hart weg. Moet voor de HELFT zichtbaar zijn. DENK ERAAN DAT JE NUTTIGE FOTO’S KUNT MAKEN. (Let op begaanbare wegen.)
  • Kerkendijk.
  • Nieuwendijk.
  • Hugterweg.
  • Nederweertseweg.
  • Dooleggersbaan vanaf zandweg M. Raijmakers richting T. Donkers.
  • Zandweg tussen Nederweertseweg en Dooleggersbaan.
  • Zandweg tussen Nederweertseweg en Molenbrugweg.
  • Diepenhoekseweg rechtsaf vanaf Kruisbaan.
  • Molenbrugweg bij van de Spek.
  • Hubertusweg.
  • Gerlings Zandstraat.
  • P. Rutjens Michelslaan.
  • Parallelweg tussen Kuilerstraat en Heikantstraat, geldt ook voor aangrenzende zandweg.
  • Wegen waar een inrijverbod geldt.
  • Binnen 5 m’ van stallen ook niet bij stallen die leeg staan.
  • Op drassige grond zodat hij vast kan zuigen. De paol moet gemakkelijk weer te verplaatsen zijn.
  • Op plaatsen waar de commissie niet binnen de tijd kan controleren omdat ze te voet moeten gaan en lieslaarzen aan moeten schaffen.

18. De jeugdpaol wordt op vrijdagmiddag 15 februari 2019 vrijgegeven bij Grand Café ’t Hei’s Huukske. Houd rekening met de jeugd en minder je snelheid vooral in de bebouwde kom.

19. Aantal strafuren voor de volgende overtredingen:

 • De groep niet opgegeven voor het zoeken 2 strafuren.
 • Niet melden als hij gevonden is 2 strafuren. De paol moet nog op de plaats liggen. (dit i.v.m. achteraf klachten dat hij niet goed lag). Dus als je belt moet de paol nog op de plaats liggen waar jij hem vond. Commissie bepaald dan of je hem op kunt laden.
 • Indien de paol niet gemakkelijk verplaats kan worden worden bij de vorige groep 5 strafuren per 15 minuten in rekening gebracht.
 • Te laat doorgeven foto 1 strafuur per 10 minuten. (denk aan controle)
 • Narijden of tewel kinderachtig spel 7 strafuren
 • Groep tijdens het spel veranderen of met andere groepen samenvoegen 8 strafuren.
 • Agressief gedrag 10 strafuren.
 • Geen toestemming gevraagd aan eigenaar grond, 15 strafuren. De paol wordt dan door de commissie afgekeurd en opgeladen.
 • Agressief gedrag met letsel (ziekenhuis) 20 strafuren.
 • Niet reageren op een persoonlijke app van de commissie. 25 strafuren.

20. Commissie “Keihard” kan het reglement ten alle tijden aanpassen.

Enkele tips van de commissie;

Zorg dat als je de paol vindt, al een plaats in gedachten hebt, en ook de foto, dit maakt het verstoppen iets gemakkelijker.

Maak 's avonds niet al teveel lawaai en schijn niet met lichten op stallen en in huizen. Stap eventueel uit de auto en kijk rustig rond.

Als je de Paol ergens neerlegt, waarschuw dan de mensen b.v. bewoners dat de paol daar ligt en leg het verhaal even uit.

Wij zijn vrijwilligers en steken er veel tijd in. Wordt niet boos als het effe niet mee zit. Denk er aan dat wij tussen 8.00 uur en 18.00 uur met werkzaamheden zitten, geef de foto dan ook op tijd door zodat wij toch kunnen overleggen. Ben blij dat je overdag kunt zoeken en dat er foto’s komen.

De commissieleden zijn:

Rob Verberne Tel:06-23453592

José Pouwels Tel:0493-492923 06-51838702 Fax: 0493-490590

Ton van Mulukom Tel :06-54202651

C.V. de Keijepaol en de commissieleden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan materiaal of personen.

Wij wensen jullie ontzettend veel plezier en succes met het kapen van de paol.

De Commissie "Keihard"