Prijsuitreiking mini F.P.F. Poal

De prijsuitreiking van de mini paol is op carnavalsmaandag 24 februari na de formule 11 race!

Kei van de Hei 2020


Reglement Mini Paol

Opgaveformulieren moeten voor 29 januari 2019 ingeleverd worden bij de Shop.

Hierop wordt vermeld de groepsnaam, de namen van de 5 personen, waarvan 1 contactpersoon. De contactpersoon dient bovenaan te staan, hij/zij is verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie. De formulieren dienen door 1 ouder/voogd per kind te worden ondertekend. Graag ook een telefoonnummer van een van de ouders, zodat wij als commissie in geval van nood contact kunnen opnemen. Deelname is uitsluitend voor kinderen tot en met groep 8.

 1. De Paol en de tip worden op vrijdagmiddag 15 februari 2019 vrijgegeven door jeugdprinses Femke om 16.00 uur bij Grand Café ’t Hei’s Huukske. Het spel stopt op woensdagmiddag 20 februari 2019 om 17.00 uur.

 2. Onze Paol mag met max. 5 personen worden gezocht en gekaapt en dient ten alle tijden in dezelfde staat teruggebracht te worden.

 3. Bij aanvang en vertrek Paol zoeken altijd melden bij de commissie zodat wij weten wie er nog aan het zoeken zijn en wie er naar huis is gegaan. Paol zoeken doen we te voet en niet met een of ander vervoersmiddel. Je kan pas naar huis als de Paol verstopt is.

 4. De Paol mag onder geen enkele voorwaarden de bebouwde kom van het “land van de Keijepaol” verlaten, ook niet tijdens het verstoppen. Plattegrond hangt bij ’t Huuske.

 5. Het is verplicht om meteen aan 1 van de commissieleden te melden als de Paol gevonden is. De Pal wordt meegenomen naar ’t Huukske en samen met 1 van de commissieleden weer verstopt. Wacht houden bij de Paol mag niet. Is de Paol gevonden dan wachten we tot alle teams weer binnen zijn. Verstoppen en doorgeven tip moet binnen een half uur zijn. Achtervolgen en afkijken is ten strengste verboden. De commissie controleert, indien er iemand toch rondloopt en word betrapt gelden strafuren voor deze groep.

 6. De Paol mag verstopt worden binnen 10 meter van de rand van de weg en moet minimaal voor de helft te zien te zijn en zichtbaar voor iedereen.

 7. Men is verplicht nadat men de Paol heeft gevonden binnen een half uur een tip te maken van waar de Paol ligt, en dit aan de commissie te melden.

 8. Urenbezit wordt geteld vanaf doorgeven tip eigen groep en doorgeven tip volgende groep. Tijdens pauzes worden de tijden stop gezet.

 9. Het zoeken naar de Paol is na eindtijd tot einde schooltijd in de middag ten strengste verboden. Controle vind plaats, en ook hier zullen weer strafuren voor geteld worden.

 10. Indien men de F.P.F. Paol ( grote Paol) vind, mag je deze niet aanraken of verplaatsen( 120 kg).

 11. Winnaar Mini Paolke mag deze meenemen in de optocht van school en naar de prijsuitreiking. De prijsuitreiking is op maandag 4 maart 2019 na de badkuipenrace bij Grand Café ’t Hei’s Huukske.

 12. Men mag de Paol in alle straten en wegen verstoppen, die op de plattegrond staan inc. Singels, met uitzondering van de Kerkendijk, Ploegstraat en de Groeneweg.

 13. De commissie kan het reglement ten alle tijden aanpassen.

Enkele tips van ons: Zorg dat als je de Paol vindt, je al een verstopplek in gedachte hebt en verzin alvast een Cryptische omschrijving.

Leg je de paol bij iemand in de tuin, meld dit dan even aan de bewoners en leg uit wat je aan het doen bent.

Wees verstandig en heel veel plezier met het zoeken en verstoppen van onze Mini Paol!

Breng je veiligheidshesje mee!

Commissie ‘Sportief”

Kristel van de Kerkhof 06-10171904

Antoinette Toonders 06-25414231

Jackelien van den Broek 06-28648780

CV De Keijepaol en de commissieleden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel aan materiaal of personen.