Fødsel

FØDSEL

Fra sygehuset får sognepræsten besked om fødslen straks efter denne har fundet sted. I løbet af 14 dage skal I sende en fødselsanmeldelse til sognepræsten eller kordegnen hvor I bor, også selvom I ikke ønsker dåb eller er medlemmer af Folkekirken. Anmeldelsen udleveres på hospitalet eller I kan finde den på www.personregistrering.dk

Bor I i Vejstrup, Hejls eller Taps sogne skal I sende den til kordegnen. I er også velkomne til at aflevere den til sognepræsten. Er I i tvivl om hvilket sogn i hører til eller andet, så er I meget velkomne til at kontakte sognepræsten.

Er I ikke gift, skal I sammen med fødselsanmeldelsen aflevere en Omsorgs- og ansvarserklæring. Denne får I også på hospitalet eller kan hente den på www.personregistrering.dk Denne skal I enten aflevere personlig til kordegn eller sognepræst ved begge at møde op, eller I skal få to vidner til at skrive under på den, inden I afleverer/sender den.