Dødsfald, begravelse og bisættelse

DØDSFALD, BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Ved et dødsfald kontaktes enten sognepræsten eller en bedemand, se www.bedemand.dk, senest 2 dage efter dødsfaldet. Kontaktes bedemanden først, hjælper denne med kontakt til sognepræsten og omvendt, også selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Bedemanden hjælper dig/jer med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen. Sognepræsten hjælper med alt det praktiske med selv begravelses/bisættelseshandlingen.

I forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen må du/I gerne overveje:

 • Har afdøde udfærdiget et 'Min sidste vilje' dokument?

 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?

 • Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?

 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?

 • Stillingtagen til gravsted og gravsten. Hertil kan graveren ved pågældende kirke kontaktes (se under 'Info' og 'Medarbejdere')

Når du/I kontakter sognepræsten aftaler vi en samtale, hvor jeg kommer ud til jer og taler med jer om selve begravelsen/bisættelsen og om afdøde (til talen ved højtideligheden). Denne samtale vare en til halvanden time.

Du/I kan vælge en eller flere salmer, der har med den årstid eller den eventuelle højtid, som højtideligheden finder sted i forbindelse med, fx jul, påske, pinse, høst, forår osv. For at høre og læse salmerne eller for at få flere idéer se: www.dendanskesalmebogonline.dk og/eller www.www.hojskolesangbogen.dk

Tider for handlinger:

Begravelser/bisættelser finder sted tirsdag - fredag fra kl. 10.00 - 14.00, Lørdage fra kl. 10.00 - 13.00

Bemærk: I tiden fra 31.10. til 31.3. finder begravelser/bisættelser sted fra kl. 10.00 - 13.00

Bisættelsesliturgi

Kisten står i kirken inden bisættelsen begynder. Pårørende og resten af begravelsesfølget er i kirken. Pårørende kan sidde på forreste kirkebænk eller stå i våbenhuset og tage imod.

 • - Orgelforspil

 • - Første salme

 • - Hilsen og bøn

 • - Læsning fra Bibelen

 • - Trosbekendelsen

 • - Anden salme

 • - Begravelsestale

 • - Tredje salme

 • - Lovprisning

 • - Jordpåkastelse

 • - Bedeslag og stilhed

 • - Bøn og velsignelse

 • - Fjerde salme

 • - Evt. meddelelse

 • - Orgelefterspil - Herunder rejser menigheden sig op. De, der skal bære kisten går hen til kisten, og bærer den ud. Præsten og kirkesangeren går forrest, derefter bæres kisten, og derefter øvrige pårørende. Præsten og kirkesangeren viser vejen til ligvognen. De, der bærer kisten sætter kisten ind i bilen. Her kan der lægges roser på kisten inden bildøren lukkes, og bilen kører

Begravelsesliturgi

Kisten står i kirken inden begravelsen begynder. Pårørende og resten af begravelsesfølget er i kirken. Pårørende kan sidde på forreste kirkebænk eller stå i våbenhuset og tage imod.

 • - Orgelforspil

 • - Første salme

 • - Hilsen og bøn

 • - Læsning fra Bibelen

 • - Trosbekendelsen

 • - Anden salme

 • - Begravelsestale

 • - Tredje salme

 • - Bøn og velsignelse

 • - Fjerde salme

 • - Evt. meddelelse

 • - Orgelefterspil - Herunder rejser menigheden sig op. De, der skal bære kisten går hen til kisten, og bærer den ud. Præsten og kirkesangeren går forrest, derefter bæres kisten, og derefter øvrige pårørende. Præsten og kirkesangeren viser vejen til graven. De, der bærer kisten sænker kisten ned i graven.

 • - Lovprisning

 • - Jordpåkastelse

 • - Bedeslag og stilhed

 • - Bøn og velsignelse

 • - Femte salme

 • - Herefter kan der kastes roser ned på kisten