Dødsfald, begravelse og bisættelse

DØDSFALD, BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE

Ved et dødsfald kontaktes enten en bedemand eller sognepræsten senest 2 dage efter dødsfaldet. Kontaktes bedemanden først, hjælper denne med kontakt til sognepræsten og omvendt. Bedemanden hjælper dig/jer med alt det praktiske i forbindelse med bisættelsen/begravelsen. Med sognepræsten træffes aftale om salmer og om en samtale forud for den kirkelige handling.

Tider for handlinger:

Begravelser/bisættelser finder sted tirsdag - fredag fra kl. 10.00 - 14.00, Lørdage fra kl. 10.00 - 13.00

Bemærk: I tiden fra 31.10. til 31.3. finder begravelser/bisættelser sted fra kl. 10.00 - 13.00