Dåben


DÅB OG NAVNGIVNING

Senest seks måneder efter fødslen skal jeres barn navngives. Dette kan ske på to måder: enten ved dåb eller ved navngivning.

Navngivning uden dåb

Ønsker I at navngive jeres barn uden dåb, skal I sende kordegnen en udfyldt navneformular som i finder på www.personregistrering.dk Her navngives jeres barn. Ønsker I senere at få jeres barn døbt, er der intet til hinder for dette.

Navngivning med dåb

Ønsker I at få jeres barn døbt, hvormed navngivning automatisk følger, skal I kontakte sognepræsten for en dato for en samtale om dåben. Præsten kommer ud til jer og fortæller hvordan dåben og navngivningen foregår. Til dette skal I ingen attest bruge.

Til samtalen skal I have det fulde navn på jeres barn klart, gerne nedskrevet på et stykke papir, så der ingen misforståelser sker med hensyn til stavningen. Er barnet navngivet før dåben, skal jeg have en kopi af navneattesten. Desuden bedes I overveje, hvem der skal stå fadder til barnet. Der skal være mellem tre og fem faddere, som jeg skal have navn og adresse på. Fadderne skal være døbte, og, ikke nødvendigvis konfirmerede, men mindst have nået konfirmationsalderen. En af fadderne kan godt være een af forældrene.

Til samtalen kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke overvejelser, I som forældre, har gjort jer om barnedåben. Fx: Gør det nogen forskel om jeres barn er døbt eller ej? Hvad betyder dåben for jer? Hvad betyder det for jer og jeres familie, at I nu er een til i familien?

Hvordan I skal stå ved døbefonten og hvor I og fadderne skal sidde mm., fortælle jeg nærmere om til samtalen.Fotografering og videooptagelse under gudstjenesten er tilladt, når I går ind og ud af kirken med jeres barn. Men I er meget velkommen til at komme før gudstjenesten eller blive efter, og stille op omkring døbefonten og fotografere eller videofilme.

Efter dåben får I udleveret barnets dåbsattest, og som dåbsgave fra kirken får I en børnesalmebog.

Dåben

Fortæl gerne familie og venner med små børn, at børnene ikke generer nogen, og at de er meget velkomne. I kirken er der nogle ting, børnene kan underholde sig med, ellers kan forældrene selv tage lidt med. Ønsker børn eller forældre at gå ud eller komme ind under Gudstjenesten, skal de ikke holde sig tilbage.

Dåben er en del af en almindelig Gudstjeneste, hvorfor man bedes have respekt for dette.

Når orglet går i gang med at spille præludium, åbnes dørene og dåbforældre, den, der bærer barnet og præsten kommer ind. Dåbforældre og den, der bærer barnet sætter sig på forreste kirkebænk.

 • - Indgangsbøn
 • - Salme
 • - Hilsen og bøn
 • - Læsning
 • - Dåbssalme
 • - Dåbstale
 • - Dåben - den der bærer barnet, dåbforældre og faddere stiller sig op til døbefonden

Præsten siger (P): Er barnet hjemme døbt? Den, der bærer barnet svarer: Nej!

P: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede: Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig: tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset. Amen

Således taler hvor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Og evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: 'Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn, til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Præsten slår korsets tegn for barnets ansigt og bryst, og siger: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus

P: Hvad er barnets navn? - Den, der bærer barnet, siger barnets navn

P: Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen? - Den, der bærer barnet svarer: Ja!

P: Tror du på Gud Fader den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Den, der bærer barnet svarer: Ja!

P: Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Fader, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Den, der bærer barnet svarer: Ja!

P: Tror du på Hellånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Den, der bærer barnet svarer: Ja!

P: Vil du døbes på denne tro? - Den, der bærer barnet svarer: Ja!

Præsten hælder tre gang vand på barnets hoved idet og siger: Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånd, og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv. Han bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen

Herefter beder præsten og menigheden i kor Fadervor, mens fadderne lægger deres hånd på barnets hoved.

Præsten siger et par ord til forældre og faddere. Herefter sætter den, der bærer barnet, dåbforældre og faddere sig.

 • - Salme
 • - Prædiken
 • - Salme
 • - Nadver og nadversalme (hvis gudstjenesten er kl. 10:30, ellers udgår dette led)
 • - Bøn
 • - Velsignelse
 • - Salme
 • - Udgangsbøn
 • - Under orgelspillet går dåbforældre, den, der bærer barnet, og præsten ud. Herefter følger dåbsfølget og til sidst resten af menigheden

Fornavne

Liste over godkendte navne kan ses på www.dst.dk/navne Skulle I ønske et navn der ikke er godkendt, så kontakt mig så tidligt som muligt, så der kan søges om godkendelse.

Andre sider om navnenes udbredelse og betydning:

http://www.baby-navne.dk/

Mellemnavn

I princippet kan vælges ethvert efternavn der bæres af flere end 2000.

Efternavn

I princippet kan vælges ethvert efternavn der bæres af flere end 2000.