StreetTalks

StreetTalks

StreetTalks is een online lezingenreeks waarbij via 1-op-2 gesprekken het wonen bespreekbaar wordt gemaakt. Op zoek naar inzichten ter inspiratie van het dagelijks ontwerpen aan het wonen van morgen. Zowel werk van studenten, als docenten en externe architecten uit de Euregio komt hierbij aan bod.

StreetTalks is een onderdeel van de Woonstraat, een fysieke ruimte binnen de Faculteit Architectuur & Kunst (UHasselt) waar het Bachelor studio-onderzoek naar de cultuur van het wonen wordt geanalyseerd, gepresenteerd en gearchiveerd. Een mentale werkplaats voor wonen waar de verbeelding van het permanente onderzoek naar wonen binnen de Faculteit een gezicht krijgt, intern en extern.

StreetTalk #001 Teske van Royen, woonhuis Wyckergrachtstraat Maastricht, 2016 - 2018

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jNsbkcQd9Sw

Bron: https://www.artesk.nl/wycker-grachtstraat-maastricht

Het woonhuis in Wyck was in de zeventiende eeuw onderdeel van het kloostercomplex van de Annunciaten en fungeerde als entreegebouw. In 1796 werd het kloostercomplex opgeheven. Het gehele complex werd gesloopt met uitzondering van het entreegebouw, dat werd omgebouwd naar twee woonhuizen. De voorgevel werd omstreeks 1880 voorzien van decoratief stucwerk, waardoor er aan de straatzijde niets meer zichtbaar was van de oorspronkelijke 17e-eeuwse bebouwing. Aan de achtergevel is de oorspronkelijke 17e-eeuwse bebouwing nog goed zichtbaar.

Het woonhuis heeft een driebeukige structuur, bestaande uit een middengang met aan twee zijden een kamer. In het verlengde van de gang bevindt zich de trappentoren. In de loop van de jaren hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden. In de toekomst zal het buurhuis gesloopt worden en zal er een doorbraak komen door het bouwblok waarvan het woonhuis een onderdeel is. Dit betekent dat de zijgevel aan een steeg komt te liggen.

De vraag was om aan de achterzijde een uitbreiding in de tuin te maken, zodanig dat in de toekomst, als de tuin aan de steeg komt te liggen, de tuin omsloten zou worden. In het verlengde van de keuken is een tuinkamer gerealiseerd, die zich volledig opent naar de omsloten tuin. Er is daarbij met respect met de historische trappentoren om gegaan, die in deze constellatie zowel vanuit binnen, als vanuit buiten is te ervaren.

De uitbreiding is, zoals de opdrachtgevers het omschrijven:

“Een ontroerend mooie en poëtische vertaling van een aanbouw in een in essentie krachtig gebouw.”

StreetTalk #002 | 20.11.2020 Jules Kellens, Workhome Ontwerpstudio 2BaAr

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tZN2AmOXZR0

Workhome

In het kader van ontwerpend onderzoek in 2BaAr, met als thema Programma, wordt in de ontwerpoefening van de ontwerpstudio het 'Stedelijk Wonen en Werken' onderzocht.

Workhome staat voor diverse vormen van wonen, zoals tijdelijk verblijven en samenwonen, maar ook voor toegevoegde functies zoals een publieke functie of ruimte, of een combinatie van wonen en werken. In de ontwerpstudio 2 staat ontwerpen als een proces van ruimtelijkheid in al haar geledingen en verschijningsvormen als de basismaterie van architectuur centraal. De nadruk ligt daarbij op het architecturaal ontwerpproces. Dit proces kent een methode met eigen wetmatigheden en een eigen mentale ingesteldheid. Project S4.P is een onderzoek/project naar ‘programma’, dit gebeurt enerzijds door onderzoek naar begrip en betekenis van ‘programma’ binnen de architectuur, maar ook bij andere disciplines.

De context voor deze ontwerpopgave is een binnenstedelijke locatie, gelegen in Maastricht, in de wijk Wyck, aan de straten Lage Barakken en Bourgognestraat, naast de voormalige bioscoop ‘Cinema Palace’

StreetTalk #003 | 20.11.2020 Bart Hoylaerts A2O,

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ipFAjrsjKzQ

De Chocoladefabriek gaat over Weiterbauen aan een dorpsgemeenschap. Nerem had zich ontwikkeld tot een residentieel en vergrijsd lintdorp.

De Chocoladefabriek speelt een belangrijke rol in het verspreide woonlandschap van Nerem. In het suburbane woonlandschap, vormt de Chocoladefabriek nu een gemeenschap met kritische massa, die gedeeld gebruik en collectiviteit als kernwaarde uitdraagt. De monumentale Chocoladefabriek en de omliggende terreinen werden herbestemd tot een woongebouw in een parkomgeving. De historische betonstructuur werd ingevuld met woningen, collectieve ruimtes, enkele kantoren en een commerciële ruimte. Gevelopeningen, buitenruimtes en circulatieruimtes werden met respect voor deze structuur ingepast. De woningen op het maaiveld en in de toren worden ontsloten via collectieve ruimtes of hebben een eigen voordeur uitgevend op het parklandschap met gemeenschappelijke tuin.

Bron: https://www.a2o-architecten.be/work/chocoladefabriek

StreetTalk #004 | 04.02.2021 Kurvantai Zaitov, Masterproject 'een ritueel theater', winnaar EAP 2020

Link: binnenkort

Het afstudeerproject “een Ritueel Theater” van Kurvantai Zaitov werd tijdens de EAP (Euregional Prize for Architecture) bekroond tot het beste architectonische afstudeerproject van 2020.

De Euregionale Architectuurprijs (EAP PEA) is een grensoverschrijdende prijs, die jaarlijks uitgereikt wordt aan de beste afstudeerprojecten van de genomineerden van de vijf deelnemende architectuurfaculteiten in de Euregio Maas-Rijn. De deelnemende architectuurscholen in de Euregio zijn: Maastricht Academy of Architecture, Faculté d'architecture Université de Liège, Fachhochschule Aachen, RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen en Universiteit Hasselt Faculteit Architectuur en Kunst.

Deze prijs, waarvan de organisatie in handen is van SCHUNCK * Heerlen, wordt al sinds 1991 uitgereikt.

Voor deze editie zijn 33 afstudeerprojecten (van in totaal ca. 350) genomineerd. Een internationale professionele jury heeft de prijs toegekend aan de projecten die het meest relevant, poëtisch of coherent zijn binnen het vakgebied van de architectuur. Dit jaar ontving Kurvantai Zaitov (Ar) de eerste prijs en Anne Vandecraen (IAr) een eervolle vermelding.

Link EAP: https://schunck.nl/en/architecture-en/eap/eap30/participants/kurvantai-zaitov/

Kurvantai Saitov

Masterproject 'een ritueel theater' 2019-20
Jury report Euregional Prize for Architecture 2020 By Andrea Prins

The first prize goes to a project located in Maastricht (NL). It was in many ways outstanding; being also the best poetic or dream-like and - at the same time - actual project. The project starts from a master plan for an urban development at the site of an old quarry. The master plan uses the level differences left behind by the exploitation and proposes a linear assemblage of high-rise buildings, accommodating diverse functions. The awarded project, that could be called a “Theatre for Death”, allocates a new version of a cemetery inside one of the towers. It is composed of rooms each evoking a different way of dealing with death and mourning (the cold chamber, the theater, etc.). As these rooms pile up vertically and are interconnected by intricate circulation areas, each individual burial ceremony can be scripted differently along specific rooms, according to a chosen sequence. The jury is astounded by the research that stretches from indigenous rituals to more Western, recent versions of death-related ceremonies. The way these rituals are translated into architecture, demonstrates the acute sensibility of the author and his poetic talent to get hold of death. Moreover, by choosing to position this facility, dedicated to the dead, in the midst of the city, next to housing and other ancillary facilities, the project raises the question of how to spatially merge life and death. Or, how to integrate death into our daily lives, a question that the current sanitary crisis has brought violently to the fore.

The first prize goes to Kurvantai Zaitov - A Ritual theatre (UHasselt)

Jury: Johannes Böttger (chairman), Bart Biermans, Nadia Casabella, Julien Déom, Jan Peter Wingender

Jury secretary: Andrea Prins Heerlen, 21 November 2020


Link EAP Juryrapport: https://schunck.nl/en/architecture-en/eap/eap30/jury/

StreetTalk #005 | 09.03.2021 Jo Broekx, Architecten Broekx Schiepers

Link: binnenkort

Jo Broekx geeft in deze StreetTalk#005 een toelichting op een 2-tal projecten die zij ontworpen en gerealiseerd hebben voor AG Vespa in Antwerpen. Ze hebben binnen deze opdracht twee wooneenheden mogen inrichten, waardoor zowel de grotere alsook de kleinere schaal getoond wordt.

Link naar project: http://www.broekx-schiepers.be/projecten/6-appartementen-4-woningen/© Dennis Brebels, fotograaf

© Dennis Brebels, fotograaf

© Broekx Schiepers

© Broekx Schiepers

© Broekx Schiepers

© Broekx Schiepers

© Broekx Schiepers