Hverdagsmestring

I eldreplanen er det 6 hovedsatsingsområder

1. Bruker - og pårørendeperspektivet

2. Tidlig innsats

3. Aktiv aldring med fokus på kultur og aktivitet

4. Velferdsteknologi

5. Kvalitet og kompetanse

6. Demensvennlig samfunn


- Hverdagsmestrings- strategien er et av svarene på dette

Hele Eldreplanen finner du her