Underlag gevinstberegninger

Ekstern kvalitetssikring av gevinstberegninger

Holte consulting har gjennomført en kvalitetssikring av de foreløpige gevinstberegningene fra Trondheim kommune. Trondheim kommune har identifisert og gjennomgått tidstyver i dagens løsninger og gjort beregninger på forventede tidsbesparelser når vi tar i bruk Helseplattformen (se mer under), og det er disse beregningene de har sett nærmere på.

Holte Consulting påpeker i sin rapport flere svakheter i dokumentene og forsåvidt også i beregningsmodellen, uten at dette defineres som kritiske feil eller mangler.

Prosjektet vil følge opp og oppdatere beregningsmodellene i tråd med anbefalingene. Det vil også gjennomgå eget bakgrunnsmateriale med tanke på språk, struktur og beskrivelse av sammenhenger.

Rapport kvalitetssikring

14.02.2022

Foreløpige gevinstberegninger

Viser til tidligere utsendt informasjon og presentasjon fra Trondheim kommune om foreløpige gevinstberegninger.

I arbeidet med Helseplattformen vil Trondheim kommune i løpet av våren 2022 ferdigstille en egen gevinstplan.

Vi har som en del av gevinstarbeidet gjennomgått identifiserte tidstyver i dagens løsninger, og gjort beregninger på forventede tidsbesparelser når vi tar i bruk Helseplattformen. Arbeidet tar utgangspunkt i dagens situasjon og i kunnskap om funksjonalitet som vil være tilgjengelig ved oppstart.

Dette er det foreløpige gevinstpotensialet for noen utvalgte tidstyver. Den endelige planen vil ha ambisjoner både knyttet til kvalitet og kvantitet, med utgangspunkt i de strategiske gevinstområdene.

Vi ønsker å dele det arbeidet som er gjort så langt og tilgjengeliggjør derfor:


Eventuell spørsmål knyttet til disse dokumentene kan sendes til helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no, så vil vi besvare disse fortløpende.


Desember 2021