Schooluren/

Rijen

Schooluren

's Morgens mogen de kinderen op school zijn vanaf 8 uur, 's middags vanaf 12.45 uur. 

Na de schooluren worden de kinderen die na 15 minuten niet werden afgehaald, automatisch mee genomen door de Boomgaard (gemeentelijke kinderopvang).

Rijen

Zowel 's middags als 's avonds zijn er onmiddellijk na school rijen. Kinderen die te voet, met de step of met de fiets naar huis moeten, kunnen mee met de rij.

Er is een rij richting de kerk, met een oversteekpunt aan het rondpunt van de serviceflats, vlak voor de kerk en aan de Roeselarestraat.  

Een andere rij gaat via de Kleine Stadenstraat met een oversteekpunt aan de Schoolstraat. 

Er kan ook onder begeleiding van een leerkracht overgestoken worden aan de schoolpoort in de Hogestraat (ingang zaal).