Bewegen graag

Bewegen is voor kinderen (en volwassenen!) heel belangrijk. Onze kleuters en lagere schoolkinderen krijgen 2 uur per week gymles. Juf Nancy en meester Stijn geven dit in de lagere school en juf Ellen in de kleuterschool.

Voor de kinderen van de lagere school is er op vrijdagnamiddag zwemles en dit in het zwembad van Lichtervelde. De bus hiervoor vertrekt altijd stipt om 13 uur op school. Tegen 15 uur zijn de kinderen terug. In het eerste trimester gaan de derde en vierde klas zwemmen, in het tweede trimester mogen de vijfde en zesde klas het water in duiken en in het derde trimester is er dan watergewenning en voorzichtige aanzet tot zwemmen voor de eerste en tweede klas.

Geregeld zijn er op school bewegingstussendoortjes, extra muziek en beweging op de speelplaats en deelname aan sportinitiatieven van de gemeente. Zo is er de jaarlijkse sportdag in mei, alsook een veldloop voor scholen in september. Hop met de beentjes!!!