Visie

De Zonnebloem wil een school zijn waar kinderen maximale kansen krijgen om te groeien en open te bloeien. Daarvoor is er veel licht en warmte nodig, noem het een positief opvoedingsklimaat, een veilige en geborgen omgeving.

We zijn geen leerfabriek. Onze school wil een hartelijke en zorgzame school zijn waar kinderen hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en opgroeien tot waardegevoelige mensen die gelukkig en vertrouwensvol in het leven staan. Die hartelijkheid is het kenmerk van de omgang met alle onderwijspartners (ieder personeelslid, de ouders, de lokale gemeenschap,…).

De naam van de school verwijst ook naar het verhaal van de zaaier. Elk zaadje (kind) draagt in zich de belofte om open te bloeien tot een nieuw en stralend wezen.

De christelijke voedingsbodem doet ons alert zijn voor de noden rondom ons. Onze opdracht is niet vrijblijvend. Er wordt appèl gedaan op onze volledige persoonlijkheid om te kiezen voor engagement, voor het volgen van een duidelijk spoor.

We moedigen leerlingen aan om alle leerkansen aan te grijpen, de eigen talenten te ontwikkelen en om zo uit te groeien tot een unieke persoon. We willen voor hen nabije en betrouwbare volwassenen zijn die samen met hen een boeiende tocht maken. We doen dit niet voor of achter elkaar, maar hand in hand…