Visie

Vanaf het moment dat je de Zonnebloem binnenkomt, dan zal je het voelen, ons warm Zonnebloemhart zoals we altijd zelf zeggen.  We willen een hartelijke school zijn voor kinderen, ouders, maar zeker ook voor elkaar in ons creatief team… We willen dat je je thuis voelt op onze school, daarom zorgen we voor een huiselijke en ontspannen sfeer, we willen een warm nest zijn voor alle kinderen, waar we tijd maken om te luisteren naar elkaar.  Want we maken nu eenmaal SAMEN school, samen met collega ‘s, maar ook met de kinderen, ouders en de gemeenschap rondom ons.  We willen een open school zijn, waar iedereen welkom is, maar ook open in de zin van ‘we gaan de wereld rondom ons gaan verkennen’.  We gaan op zoek naar wat belangrijk is, wat nieuw is in de samenleving, zo willen we up to date blijven en oog hebben voor de toekomst van elk kind.  Dit doen we door te vertrekken vanuit de idee dat elk kind uniek is, met zijn eigen identiteit, geloofsovertuiging en talenten.  We willen dan ook zorg op maat bieden aan elk kind en dat altijd hand in hand met iedereen die betrokken is bij de opvoeding.  Dit alles kunnen we alleen maar bereiken door kwalitatief onderwijs aan te bieden. Niet enkel leven we om te leren, maar leren we om te leven! 2. up to date (af).mp4

Up to date 

klik op het afbeelding om het filmpje te starten

Creatief ! (1).pdf

creatief 

klik op de afbeelding om de presentatie te starten