Leren leren

Leren leren

Kleuters en kinderen leren hun hele leven lang en dit uiteraard ook op school. Wat ze leren op school moet bruikbaar zijn in hun verdere leven, want je leert toch voor jezelf of niet? Al van in de peuterklas wordt aan dit besef en deze houding gewerkt. Met 'leren leren' bedoelen we dan ook helemaal niet 'studeren'. We proberen kinderen te laten stilstaan bij hun denkproces: 'hoe kom ik tot dit idee?' 'hoe pakte ik deze oefening aan?'Alle leerkrachten volgden hiervoor een intensieve bijscholing (voor de kenners: de VELOO-cursus met vele ideeën van Feuerstein.).

Ons leren leren bestaat uit 8 leerhoudingen en 13 bouwstenen. Die moeilijke woorden (zie verder) hebben we eenvoudig gemaakt voor de kinderen met slogans en pictogrammen. Hieronder vind je een overzichtje.

A. Leerhoudingen (Wills)

1.Zelfregulering: Zeg niet te snel 'ik weet het wel!' 3de leerjaar

2.Bekwaamheidsgevoel: Ik geloof... ik kan! 3de leerjaar

3. Deelgenootschap: Samen sterk werk. 5de leerjaar

4. Doelgerichtheid: Een doel geeft zin, dus zet ik me in. 2de leerjaar

5. Openheid voor uitdagingen: Echt leren? Durf proberen. 1ste leerjaar

6. Veranderbaarheid inzien: Leren verandert mijn leven. 4de leerjaar

7. Zelfontplooiing: Ik wroet en spit om te worden wat in me zit. 6de leerjaar

8. Persoonlijke zingeving: Ik leer voor mezelf. 6de leerjaar


B. Bouwstenen (Skills)

1. Aanpakgedrag : Ik kijk,luister,... goed dan weet ik hoe het moet./ Je plant goed als je het in stapjes doet./ Mijn werk is pas gereed als ik de controle deed. kleuter

2.Taalvaardigheid: Ik begrijp... jij ook? 4de leerjaar

3. Tijd en ruimte: Op de juiste plaats en op tijd, zo raak ik het noorden niet kwijt. 3de leerjaar

4. Aandacht richten: Hou je aandacht bij wat je doet, dan gaat het meestal goed. 1ste leerjaar

5. Relevante info selecteren: Als ik weet wie, wat, waar, is mijn antwoord bijna klaar. 2de leerjaar

6. Geïntegreerd denken: Leer en combineer. 5de leerjaar

7. Analyseren: Een moeilijk geheel zoek ik deel per deel. 2de leerjaar

8. Vergelijken: Kijk en vergelijk. kleuter

9. Relaties leggen: Zoek bij iets nieuws naar een verband in je eigen gezond verstand. 5de leerjaar

10. Geheugen: Is de les klaar, druk dan op de knop 'bewaar'. 1ste leerjaar

11. Het principe vatten: Als je met de hoofdgedachte bouwt, loopt het zelden fout. iedereen

12. Probleemidentificatie: Probleem? Wat is het probleem? 4de leerjaar

13. Voorstellingsvermogen: In mijn hoofd zie ik vele sleutels. 6de leerjaar