งานพัฒนานโยบายและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศ

30/08/2567 - ส่งสรุปกิจกรรมวันสุดท้าย!!!

12-20/08/2567 พิจารณากิจกรรมตามกลุ่มบริหาร

01/08/2567 - ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

01/08/2567 - วันขออนุมัติงบวันสุดท้าย!!!

23/07/2567 - สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ

02/07/2567 - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกำหนดการงานต่าง ๆ

ได้เวลาทำสรุปกิจกรรมกันแล้วจ้า ทำไม่เป็นไม่เป็นไร เรามีวิธีและขั้นตอนการทำให้อย่างละเอียด ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ลองศึกษาได้ตามปุ่มด้านล่างนี้เลย!

มีคำถามสงสัยสามารถดูได้ที่ 

พิมพ์คำถามในช่องค้นหาด้านบนเมนู

เพิ่ม @434cuzzw เป็นเพื่อน หรือ กดปุ่ม

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ