Digitale arrangement

En webinarserie fra Smartbyene

I løpet av høsten 2020 vil Smartbyene dele erfaringer, bruk og beste praksis rundt Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn (populært kalt veikartet).

Smartbyene lanserte veikartet sammen med DOGA, Nordic Edge, og 150 forskjellige samarbeidsaktører i august 2019. Ett år senere vil vi få høre mer om hva byene har erfart, og hvordan veilederen tas i bruk av kommuner, bedrifter, organisasjoner og akademiske miljø.

Veikartet er et levende dokument som skal utvikles i tråd med behov og og ønsker, for å imøtekomme FNs bærekraftsmål. Mye av dette arbeidet skjer gjennom samarbeidet i Smartbyene.

Det er svært ønskelig med flere byer og kommuner i nettverket og i dugnaden for å utvikle en enda bedre og praktisk veileder. Bli gjerne med mot Veikartet 2.0. Ta kontakt med oss for spørsmål, tanker eller medlemskap. Sammen skaper vi bedre løsninger, og bedre byer å bo i.


En serie om Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Informasjon om videre webinarer kommer.

Opptak fra tidligere webinar

Se webinaret 18. august 2020

Ett år med Veikart for smarte bærekraftige byer og lokalsamfunn – hva har vi erfart?

En introduksjon av Veikartet med av Gunnar Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune, Pål Godard, programleder i smart Gjøvik og Bjarne Uldal, innovasjonsansvarlig Nordic Edge.

Se webinaret 1. september 2020

Hvordan digital medvirkning kan integreres i kommunen

En presentasjon av hvordan man gjennom arbeidet i Smartbyene følger prinsippene i veikartet og setter innbyggeren i sentrum. Christer Guldbrandsen forteller om fokuset på digital medvirkning, Kristin Solhaug Næss presenterer det praktiske arbeidet med plattformen Decidim og Nina Osland viser oss eksempler fra Sandnes kommune.

Se webinaret 15. september 2020

Virkemidler og politikk for grønn omstilling og verdiskaping

Denne gang skal vi få høre mer om prinsipp 3: Prioriter klima og miljø. Annemie Wyckmans forteller om samarbeidsprosjektet “Horizon Europe- Norwegian Urban Partnership” (HEU NUP), Marianne B. Simonsenvil fortelle hvordan de i Bodø aktivt har brukt virkemiddelapparat i sin operasjonalisering av veikartet for smarte og bærekraftige byer. Malin K. Hansen presenterer Gnist – det nye innovasjonsprogrammet for steds- og næringsutvikling som lanseres den 23. september av DOGA.

Dokumenter

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Les mer om veien til veikartet her eller last ned guiden i pdf.

Last ned veikartet på norsk her (pdf)

Download the roadmap in english here (pdf)