Arbeidsgrupper

Der flere medlemmer ser behov for å samarbeid om et tema, opprettes arbeidsgrupper. Det er ikke nødvendig at alle medlemmer deltar i alle arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er fleksible, og arbeider først og fremst praktisk for å løse utfordringer som flere medlemmer har sammen. Det vil alltid utpekes en person i en kommune til å ta ansvar for å lede en arbeidsgruppe.

Her kan du få tilgang til Smartbyenes arbeidsgrupper

Mobilitet

Kontaktperson: Heidi.melby@ks.no, KS

Åpne data

Kontaktperson: Terje Rygh, Stavanger kommune

Kunst og kultur

Kontaktperson: Helene Ødegaard, Stavanger kommune

Innbyggerinvolvering

Denne gruppen jobber med å utvikle, prøve og dele prinsipper, metoder og verktøy for innbyggerinvolvering på tvers av smartbyene.

Kontaktperson: Kristin Solhaug Næss, Trondheim kommune

Nettverksledelse

Kontaktperson: Heidi.melby@ks.no, KS