Asker kommune
på Nordic edge expo 2020

Askersamfunnets bærekrafts-utfordringer.pdf

Askersamfunnets

bærekraftsutfordringer

Digitalisering og smart teknologi må bidra til å løse utfordringene.pdf

Digitalisering og smart teknologi

må bidra til å løse utfordringene

Digital transformasjon over natta.pdf

Digital transformasjon over natta!

  • Koronakrisen har vist at det er mulig

  • 30 eksempler fra Askersamfunnet

30 eksempler på digitale løsninger tatt i bruk i Askersamfunnet etter 12. mars

Samfunnet på hjemmekontor.pdf
Kriseledelse.pdf
Kommunestyremøter.pdf
Fjernundervisning i skolen.pdf
Koronaklinikken.pdf
Video med helsepersonell.pdf
Elitehockey Kampen som aldri ble spilt.pdf
Medisineringsrobot.pdf
Innbyggermedvirkning.pdf
Bekymringsmeldinger.pdf
Smittesporing.pdf
Dødsfallsårsak.pdf
Sosialsøknader.pdf
Fra butikk til nettbutikk.pdf
Fra restaurant til matombringing.pdf
17. mai feiring.pdf
Gudstjenester.pdf
Seniorkonferansen 2020.pdf
Kunstutstillinger.pdf
Konserter.pdf
Kammerkor.pdf
Skolekorps.pdf
Markedsføring.pdf
Golfklubber.pdf
Rideklubber.pdf
Styre- og årsmøter.pdf
Pårørendebeskøk på sykehjem.pdf
Nyby - frivillige hjelpere.pdf
Digitaliseringskonferansen 2020.pdf
Tore på kontoret.pdf
Kulturfrokost.pdf

Kontakt

Kontakt: Ole-Kristian Tangen, Seksjonsleder Innovasjon og digitalisering

Telefon: 95258223

E-post: ole-kristian.tangen@asker.kommune.no