Halden


Halden kommune har om lag 31.000 innbyggere og drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune har satt seg som mål å være Norges mest innovative kommune og smart City Halden skal bidra til dette. Programmet skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for et fremtidsrettet samfunn. Smart city Halden skal bidra til at flere ønsker å bosette seg og trives i Halden.

Et Smart City Halden prosjekt utpeker seg ved at:

  1. prosjektet er bærekraftig på både kort og lang sikt,

  2. det utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører og

  3. det tar i bruk teknologi på en innovativ måte.

Disse tre er driverne i Smart City Halden som skal være synlige i ethvert Smart City Halden-prosjekt.


Kontaktinfo:

Øyvind Stokseth, Leder Innovasjon og Smart City, Halden kommune
Telefon 932 44 087
oyvind.stokseth@halden.kommune.no

www.halden.kommune.no

Facebookside