Hamar

-Innlandets urbane hjerte


Smart Hamar er Hamar kommunes smartby-program. Gjennom utviklings- og innovasjonsprosjekter skal Smart Hamar bidra til at Hamar blir et bedre sted å leve, bo og arbeide. Smart Hamar handler om forandring og representerer et nytt tankesett og en ny måte å jobbe på.

Smart Hamar skal bruke teknologi på en innovativ måte for å skape bærekraftige og bedre tjenester i Hamar.


Smart Hamar skal også åpne for at andre samfunnsaktører kan skape egne løsninger uavhengig av kommunen. Her vil Smart Hamar kunne fylle flere ulike roller og være både initiativtaker, deltaker, datatilbyder og tilrettelegger.

Vi vil finne smarte og bærekraftige løsninger sammen med innbyggerne våre, næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører.


Strategien for Smart Hamar ble vedtatt av kommunestyret i 2019.
I strategien står det blant annet at prosjektene i Smart Hamar skal:

  • ha positive miljø- og klimaeffekter

  • benytte teknologi på en innovativ måte

  • inkludere samarbeid med næringsliv, akademia og innbyggere

  • ha en opplevd verdi for innbyggerne våre

  • bruke ulike støtte- og tilskuddsordninger aktivt

Kontakt: Ellen Snartum, Smartby-sjef i Hamar kommune

E-post: ellen.snartum@hamar.kommune.no

Telefon: 930 50 343