Universitetsbyen Gjøvik
- ledende i bærekraftig vekst og utvikling

Smart Gjøvik

I Smart Gjøvik jobber vi tverrfaglig sammen med næringsliv, utdanningsinstitusjoner og innbyggere med å utvikle, teste ut og driftssette nye løsninger og tjenester. Vi jobber aktivt med omdømme, holdningsendringer, deling og læring.
Her i Gjøvik kommune har kommunestyret bestemt at vi skal jobbe mot løsninger som er:

  • klima- og miljøvennlige

  • sosialt inkluderende

  • samfunnsøkonomisk lønnsomme

  • bedriftsøkonomisk lønnsomme for kommunen

  • treffer innbyggere og brukere i hele kommunen

Les mer om smartbyprogrammet

Våre smartby-prosjekter

Våre smartby-prosjekter skal gi oss gevinster og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk, og drives i tråd med prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Vi har mange forskjellige prosjekter - både store og små. I noen prosjekter ligger vi langt fremme og er først ute i Norge eller verden. I andre prosjekter innfører vi løsninger som andre kommuner har testet ut før oss, og kan bygge på deres erfaringer.

Klikk på presentasjonen til høyre for å se hvilke prosjekter vi har jobbet med, og jobber med akkurat nå. For å få sett alle videoene i presentasjonen, kan du laste den ned.

Smart Gjøvik presentasjon vinteren 2020 v12.pptx

Hvor smart og bærekraftig er Gjøvik egentlig?

Gjøvik har i 2020 gjennomført en evaluering av hvor smart og bærekraftig kommunen er. Til dette arbeidet brukte vi et verktøy fra FN-initiativet "United for Smart Sustainable Cities" (U4SSC). Vi ble målt på 92 indikatorer innenfor dimensjonene økonomi, miljø og samfunn og kultur.

Resultatene skal brukes i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål i kommunens styringsdokumenter, i utarbeidelsen av ny klimaplan og i kommunens smartbysatsing. Vi vil også fortsette å måle fremgangen i årene fremover, for å sikre at vi beveger oss i riktig retning.

Les mer om resultatene fra kartleggingen - Hvor bærekraftig er Gjøvik kommune egentlig?

Kontaktinformasjon

Pål Godard
Smartby programleder
Felles utviklingsstab
Gjøvik kommune

Tlf. 94 81 90 17
Epost pal.godard@gjovik.kommune.no