Klimatpaket för skolan

Välkommen till Klimatpaketet!

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Det blir allt vanligare med stormar och översvämningar. Vintrarna har blivit lite mildare med mera regn och mindre snö. Skillnaderna mellan de olika årstiderna är inte lika stor som det var tidigare. Allt detta är inte frågan om spekulationer och antaganden, utan tecken på den globala uppvärmningen. Ett annat ord för klimatförändring.

Hållbar utveckling och klimatförändring betonas starkt i de nya läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet. Det är inte längre frågor enbart avsedda för geografi- och biologiundervisingen, utan en viktig del i de flesta läroämnen. 

Klimatpaketet är en samling informativt material för undervisning om klimatförändring i grundskolan och gymnasiet. Paketet innehåller bakgrundsinformation för dig som lärare samt olika övningar och aktiviteteter som hjälper dig och dina elever att förstå vad klimat och klimatförändring är, vilka följder den kan få och hur vi i dagens värld på olika samhällsnivåer försöker motarbeta den.

Vi har byggt upp paketet via en samling rubriker:
Klimatpaketet är sammanställt av Skolresurs tack vare stöd från Tiina och Antti Herlins stiftelse