Prayer of the Martyrs

 
O Vietnamese Martyrs, with the Grace of God, you had victoriously implanted the mustard seed of Faith that grew into the Church of Vietnam.  Your courageous sacrifice had reserved your Heavenly rest.  United with you, we offer our gratitudes and thanks to God and the Holy Mother, for all of your martyrdom and your lives that we now celebrate. 
 
We beseech you, as your descendants, to follow your Faith in humility, charity and love.  When we are in despair and danger, please aid and console us in fulfilling the Father's Will and carry our crosses to Eternal Glory.  Amen.
 
 
Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin, đến hy sinh mạng sống, vì lòng yêu mến Chúa, và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh, là những hoa trái đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con, là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến quê hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh nâng đỡ ủi an, để chúng đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.
 
 

Prayer of St. Vincent Liêm, O.P.

Dear God, You have granted the Vietnamese Church a courageous witness, St. Vincent Liêm in order that the seed of faith may bring forth fruits in abundance on the ground of our country Vietnam. Accept his intercession and help us to follow the example he left to us that is to courageously bear witness to Christ and be faithful to the end. We ask this through Christ our Lord. Amen.

 

Our Father - ‎(The Lord's Prayer)‎

 
Reference
Archdiocese of Saigon (1987)
History of Vietnamese Catholic Church, , Vol. I, Veritas, Calgary, Canada, 1998.